272 Personalnotiser    Rikspolisstyrelsen. Regeringen har
    18 febr. 1982 förordnat t. f. byråchefen vid rikspolisstyrelsen, avd.dir. vid styrelsen Anders Larsson att vara byråchef vid styrelsen samt
    s. d. förordnat ass. vid kammarrätten i Sthlm Klas Bergenstrand att inneha långtidsvik. på en tjänst som byråchef vid styrelsen.

 

    Kronofogdemyndigheterna. Regeringen har
    14 jan. 1982 förordnat kronofogden i Sthlms dt. Bertil Danneryd att vara kronofogde i Solna dt.,
    s. d. förordnat kronofogden i Shlms dt. Ulla Ahlqvist att vara kronofogde i Huddinge dt.,
    s. d. förordnat kronofogden i Sthlms dt. Nils Morgell att inneha långtidsvik. på entjänst som kronofogde i Huddinge dt.,
    28 jan. 1982 förordnat t. f. kronofogden i Nyköpings dt. Tommie Bäck att vara kronofogde i Eskilstuna dt.,
    s. d. förordnat kronofogdesekr. i Malmö dt. Pehr Bäcklin att vara kronofogde iTrelleborgs dt.,
    s. d. förordnat kronofogdesekr. i Göteborgs dt. Göran Insulán att inneha långtidsvik. påen tjänst som kronofogde i dt.,
    s. d. förordnat kronofogden i Sthlms dt. Gurli Ingmansson att vara kronofogde iSollefteå dt. samt
    11 febr. 1982 förordnat kronofogden i Katrineholms dt. Ingrid Schmidt att vara kronofogde i Landskrona dt.