Europeiskt justitieministermöte i Montreux

 

Den 10 september 1981 hölls ett europeiskt justitieministermöte i Montreux. Detta möte hade en mindre officiell karaktär än vad som vanligen är fallet i fråga om de europeiska justitieministermötena. Tidigare har hållits tolv officiella justitieministermöten, det senaste i Luxenburg år 1980 (SvJT 1981 s. 73). Dessutom har tre inofficiella möten ägt rum, det senaste i Aachen år 1979 (SvJT 1981 s. 653).
    I Montreuxmötet deltog Belgiens, Danmarks, Frankrikes, Förbundsrepubliken Tysklands, Irlands, Islands, Italiens, Liechtensteins, Luxenburgs, Norges, Schweiz', Sveriges och Österrikes justitieministrar. Från Storbritannien deltog the Minister of State at the Home Office, the Attorney General och the Solicitor General for Scotland. Cypern företräddes av sin riksåklagare. Finland, Grekland, Nederländerna, Portugal och Spanien var företrädda av departementstjänstemän. Som observatör deltog en representant för Vatikanstaten.

 

Notiser 351    Från Sverige deltog justitieminister Carl Axel Petri och statssekreteraren Ove Lindh.
    Vid mötet diskuterade ministrarna framför allt två ämnen, nämligen skyddet för den enskilde i dataåldern och de problem som orsakas av tidsödande brottmålsrättegångar.Till grund för diskussionerna låg rapporter som hade utarbetats av Schweiz' justitieminister.
    Vid det informella justitieministermötet antogs enligt stadgad praxis inte några resolutioner eller rekommendationer.
    Nästa europeiska justitieministermöte kommer att äga rum i Atén i maj 1982.
M.J.