Högsta domstolen. Regeringen har
    4 mars 1982 förordnat extra rev.sekr. Anna-Britta Malmström att vara e. o. rev.sekr.,
    s.d. förordnat t. f. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Kerstin Frideen att vara extra rev.sekr. samt
    s.d. förordnat ass:a i Svea hovr. Håkan Sandesjö och Gunilla Persson att fullgöra de göromål som ank. på innehavare av tjänster som rev.sekr.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    25 mars 1982 till hovr.ass. förordnat, i Svea hovr. fisk:a Paul Arnell, Måns Edling, Catarina Holtz, Nils Lidbom, Lars Nordin och Jan Rudberg, i Göta hovr. fisk:a Claes Magnusson och Eugène Palmér, i hovr. över Skåne och Blekinge fisk. Erik Gerleman och i hovr. f. Västra Sverige fisk. Kjell Nilsson.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    25 mars 1982 till kammarrätts ass. förordnat, i kammarrätten i Sthlm fisk. Mats Clementz, i kammarrätten i Gbg fisk:a Anders Österlin och Birgitta Kruse, i kammarrätten i Sundsvall fisk:a Hans Kareld, Torbjörn Helin och Susanne Eberstein samt i kammarrätten i Jönköping fisk:a Lena Schön-Barkestam, Bengt Nevsten och Bo Svensby.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    4 mars 1982 utnämnt och förflyttat rådm. i Gävle tr Bengt Tancred att vara rådm. iMalmö tr.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    11 mars 1982 förordnat polisint. i Gävle polisdt Henry Olsson att vara polismäst. i dt samt
    s.d. förordnat polisint. i Jakobsbergs polisdt Lars Lieberg att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismäst. i dt.

 

Kriminalvårdsstyrelsen. Regeringen har
    4 mars 1982 förordnat avd. dir. Gunnar Lönnberg att vara byråchef vid kriminalvårdsstyrelsen.