RETT OG RETTSPOI.I I IKK Artikler av Anders Bratholm. Oslo—Bergen—Troms»1980. Universitetsforlaget. 315 s.

 

T ill Johs. Andenæs' halvsekeljubileum 1962 publieerade Universitetsförlaget under titeln "Avhandlinger og foredrag" ett flertal av Andenæs mindre omfångsrika avhandlingar och artiklar. Nu fortsätter samma lörlag sitt lovvärda företag. Under redaktion av Andenæs och Asbjörn Kjønstad hyllas ännu en av Oslouniversitetets straffrättslöreträdare, denna gång på 60-årsdagen. med en liknande samlingsvolvm. Boken har en avsevärd bredd och ger vittnesbörd om en författare "i tiden". Förutom arbeten inom straffrätt, straffprocessrätt, kriminalpolitik och rättspolitik har intagits en serie ledare i vitt skilda ämnen — ledare som Bratholm författat i sin egenskap av redaktör lör "Lovog Rett" alltifrån tidskriftens första häfte 1962.
G. E.