Ny professor
Regeringen har utnämnt docenten Gertrud Lennander till professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Professor Lennander är född i Uppsala 1943. Hon tog studenten i Växjö 1962 och avlade jur. kand. ex. i Lund 1967. Efter tingstjänstgöring vid dåvarande Uppsala läns norra domsagas häradsrätt 1967—1969 disputerade hon för juris doktorsexamen 1977, blev docent samma år och eodocent 1979, allt vid Stockholms universitet. Mellan 1978 och 1982 tjänstgjorde hon under två år som t. f.professor i civilrätt vid universitetet.
    Lennander har av trycket utgivit gradualavhandlingen Panthavares skyldigheter vid pantavtal om lös egendom, 1977, samt Kredit och säkerhet. Lärobok i krediträtt (tills. med Svante Bergström), 1979. Monografin Återvinning i konkurs väntas bli publicerad under 1983.

 

Kurs i EG-rätt.
Introductory Course on the Law of the European Economic Community anordnas under tiden 22—26 nov. 1982 av AIJA (Association Internationale des Jeunes Avocats) i Bryssel och Luxemburg. Också andra än medlemmar i AIJA äger delta i kursen. För intresserade kan ytterligare informationer, kursprogram m. m. erhållas från advokat Hans-Erik Åhman, Vinge Ramberg Dahlin Advokatbyrå, Box 18, 401 20 Göteborg, tel.021/1970 00.

 

Justitiekansler i Finland
Justitiekansler Risto Leskinen beviljades 29.1.1982 avsked med pension räknat från 21.2.1982 då han fyllde 67 år. Han hade då varit justitiekansler i drygt 11 år. Republikens president utnämnde 19.2. 1982 kanslichefen vid justitieministeriet, jur.lic. Kai Valter Korte till justitiekansler.
    Justitiekansler Korte är född 1922. Han avlade högre rättsexamen (jur.kand.) 1947, beviljades vicehäradshövdings titel 1950 och avlade jur.lic.examen 1961. Efter att ha tjänstgjort vid järnvägsstyrelsen och Finlands Juristförbund åren 1947—1955 inträdde han i justitieministeriets tjänst och utnämndes till yngre regeringssekreterare 1956, till äldre regeringssekreterare 1958, till regeringsråd 1960, till chef för lagstiftningsavdelningen 1964 och till kanslichef (statssekreterare) vid ministeriet 1971. Han har under årens lopp innehaft ett stort antal förtroendeuppdrag inom privata och offentliga organisationer, såväl nationella som internationella. Han är känd som en varm anhängare av internationellt, särskilt nordiskt, (lag)samarbete.
P. L-m