Regeringen. I regeringen Fälldin har till ny justitieminister efter Håkan Winbergutsetts statsrådet Carl-Axel Petri, (se om Petri i SvJT 1976 s. 589 och 1980 s. 158).

 

Ny president i hovrätten för Nedre Norrland. Regeringen har utnämnt hovrättsrådet i hovrätten för Nedre Norrland Håkan Winberg till president i hovrätten (se om Winberg i SvJT 1980 s. 158).

 

Justitiedepartementet. Regeringen har 26 nov. 1981 förordnat ass. i Svea hovr. Jan Vilgeus att inneha långtidsvik. på en tjänst som dep. råd i justitiedep:t.

 

Budgetdepertementet. Regeringen har 10 dec. 1981 förordnat ass. i kammarrätten i Sthlm Arne Baekkevold att vara dep. råd i budgetdep:t.

 

Industridepartementet. Regeringen har 3 dec. 1981 förordnat dep. sekr. Jan Magnusson att inneha långtidsvik. på en tjänst som dep. råd i industridep:t.

 

Regeringsrätten. Regeringen har 17 dec. 1981 förordnat ass. i kammarrätten i Gbg Sture Lindgren att inneha långtidsvik. på en tjänst som reg. rättssekr.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    19 nov. 1981 utnämnt dep. rådet i justitiedep:t, hovr. rådet i Svea hovrätt Åke Ihrfeltatt vara hovr. lagman i hovr.,
    3 dec. 1981 utnämnt hovr. rådet i Svea hovr. Ivan Hollbeck att vara hovr. råd, tillikavice ordf. på avd., i hovr.,
    s.d. till hovr. råd i Svea hovr. utnämnt ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Agne H.Olsson, kanslichefen i riksdagens lagutskott, ass. i Svea hovr. Lars Å. Beckman, ass. i hovr.f. Nedre Norrland Bengt Eliasson och rådm. i Södertälje tr Anders Fröhling,
    s. d. till hovr. råd i Göta hovr. utnämnt stf. ordf. i koncessionsnämnden för miljöskydd Ulf af Klintberg och rådm. i Växjö tr Jan-Olof Rehnberg,
    s.d. till hovr. råd i hovr. över Skåne och Blekinge utnämnt rådm. i Malmö tr Ulf Lehammar och ass. i Svea hovr. Staffan Laurén,
    s.d. till hovr. råd i hovr. f. Västra Sverige utnämnt rådm. i Alingsås tr Bengt Wessman och avd. chefen vid riksförsäkringsverket Hans Sjöquist,
    s. d. till hovr. råd i hovr. f. Övre Norrland utnämnt fisk. i hovr. över Skåne och Blekinge Claes Werdinius och t. f. rådm. i Umeå tr, förs. rättsrådet i förs. rätten för Norra Sverige Thomas Södermark,
    17 dec. 1981 utnämnt t. f. hovr. lagm. i hovr. över Skåne och Blekinge, hovr. rådet, tillika vice ordf. på avd., i hovr .Jan Erik Elliot att vara hovr. lagm. i hovr.,
    s. d. förordnat hovr. rådet i hovr. över Skåne och Blekinge Erland Aspelin att fullgörade göromål som ank. på innehavaren av en tjänst som hovr. lagm. i hovr. samt
    s. d. till hovr. assessor förordnat, i Svea hovr. fisk:a Sten Heckscher och Karin Hökborg,Göta hovr. fisk:a Claes Lindgren och Hans Günther, i hovr. över Skåne och Blekinge fisk.Per-Eric Jangvert, i hovr. f. Nedre Norrland fisk. Gunnar Unger och i hovr. f. Övre Norrland fisk. Ulf Andersson.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    19 nov 1981 utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Bengt Björklund att vara rådm. i Gbgs tr,
    3 dec. 1981 utnämnt rådm. i länsrätten i Stockholms län Rolf Löfstrand att vara rådm.i Sthlms tr,
    s. d. utnämnt och förflyttat rådm. i Sollentuna tr Björn Flink att vara rådm. i Uppsala tr,
    s.d. utnämnt t.f. rådm. i Kalmar tr, ass. i Göta hovr. Lars Forssén att vara rådm. i Eskilstuna tr samt
    s.d. utnämnt länslantmätaren vid över lantmätarmyndigheten i Malmöhus län Bo Mörée att vara fast. råd i tingsrätterna.

 

    Länsrätterna. Regeringen har 3 dec. 1981 utnämnt kammarrättsrådet i kammarrätten i Gbg Ola Svensson att vara rådm. i lr i Södermanlands län.