Länsrätterna. Regeringen har
    28 juni 1984 förordnat rådm. i lr i Malmöhus län Stig Lundahl att inneha långtidsvik. på tjänsten som chefsrådman i lr,
    s. d. utnämnt extra rådm. i lr i Göteborgs o. Bohus län Claes Linder att vara rådm. i lr, s.d. förordnat länsrättsass. i lr i Göteborgs o. Bohus län Jan Drake af Hagelsrum att vara extra rådm. i lr samt
    25 okt. 1984 utnämnt t. f. chefsrådm. i lr i Malmöhus län. rådm i lr Stig Lundahl att vara chefsrådm. i lr.

 

Mellankommunala skatterätten. Regeringen har
    24 maj 1984 förordnat reg. rättssekr. Suzanne Knöös att vara sekr. vid mellankommunala skatterätten, tillika chef för rättens kansli.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    10 maj 1984 förordnat polismäst. i Kungsbacka dt Torsten Hellman att vara polismäst. i Mölndals dt.
    24 maj 1984 förordnat polisint. i Ljungby dt Richard Sevelius att vara polismäst. i Nyköpings dt,
    23 aug. 1984 förordnat polismäst. i Sthlms dt Hans Holmér att vara länspolismästare vid polismynd. i Sthlm,
    s. d. förordnat polismäst. i Gbgs dt Bengt Erlandsson att vara länspolismästare vid polismynd. i Gbg,
    s. d. utnämnt dep. rådet i justitiedep:t, kammaråkl. i Sthlms dt Gösta Welander att vara bitr. länspolismästare vid polismynd. i Sthlm samt
    13 sept. 1984 förordnat polisint. i Malmö dt Gösta Fromm att vara polisöverint. vid polismynd. i Gbg.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har
    26 juli 1984 förordnat länsåkl. och chefen för länsåkl. mynd. i Kalmar län Jan Lindegård att jämte nämnda tjänst inneha ett långtidsvik. på tjänsten som länsåkl. och chef för länsåkl. mynd. i Blekinge län och Kronobergs län.
    s. d. förordnat länsåkl. vid länsåkl. mynd. i Sthlms län och Gotlands län Bertil Carrick att inneha ett långtidsvik. på tjänsten som länsåkl. och chef för länsåkl. mynd. i Uppsala län.
    23 aug. 1984 förordnat distr. åkl. vid länsåkl. mynd. i Sthlms län o. Gotlands län Bengt Strömberg att inneha ett långtidsvik. på tjänst som länsåkl. vid mynd. samt
    4 okt. 1984 utnämnt kammaråkl. i Sthlms dt Staffan Strömer att vara chefsåkl. i dt.
    Riksåklagaren har
    31 aug. 1984 förordnat distr. åkl. i Arvika dt Anders Ingvar Manholm att vara chefsåkl. i dt.

 

Kronofogdemyndigheterna. Regeringen har
    13 sept. 1984 förordnat t. f. kronofogden i Huddinge dt Ragnar Lindgren att vara kronofogde i Sollentuna dt.

 

1018 Personalnotiser    s.d. förordnat t. f. kronofogden i Huddinge dt Ann-Charlott Wallnerström att vara kronofogde i Sthlms dt,
    s. d. förordnat kronofogden i Södertälje dt Bodil Björninger-Sjökvist att inneha långtidsvik. på en tjänst som kronofogde i Norrköpings dt samt
    18 okt. 1984 förordnat kronofogdesekr. i Västerås dt Enar Johansson att vara kronofogde i Växjö dt.