Internationella oljeskadefonden, som har sitt säte i London, har utsett dep. rådet i justitiedep:t Måns Jacobsson till ny direktör i fonden.

 

Svensk Juristtidnings redaktion

 

    I samband med att ambassadören Hans Danelius tillträtt ämbetet som ambassadör i Nederländerna har han lämnat uppgiften som redaktör för Svensk Juristtidning. Ambassadör Danelius har varit verksam i tidskriften sedan 1963. Under åren 1963 — 72 var han, med visst avbrott för utlandstjänstgöring, redaktionssekreterare och sedan 1972 har han varit redaktör. Vid en middag den 17 oktober 1984 framförde professor Stig Strömholm redaktionens tack till ambassadör Danelius för dennes insatser för föreningen.
    Till ny redaktör har nuvarande redaktionssekreteraren, hovrättsassessorn Jörgen Almblad, utsetts och till ny redaktionssekreterare har hovrättsassessorn Anders Ackebo utsetts.

 

    Styrelsen för Svensk Juristtidning har beslutat att höja prenumerationspriserna för år 1985 enligt följande. Endast löpande upplagan kommer att kosta 200 kr. Den löpande upplagan samt inbunden upplaga kommer att kosta 300 kr. Juris studerande och prenumeranter i de övriga nordiska länderna skall även fortsättningsvis få prenumerera på den löpande upplagan för halva priset. Ett skäl för att priserna nu måste höjas är självfallet att tidskriften har drabbats av sedvanliga kostnadsökningar för de olika leden i produktionen. Ett annat skäl är att sidantalet i tidskriften har ökats — inte bara på grund av årets jubileumshäfte med anledning av att 1734 års lag fyllt 250 år — utan även i övrigt för att i görligaste mån kunna publicera det stora antalet artiklar som sänts in till redaktionen inom så rimlig tid som möjligt.

 

I detta häfte (s. 923-1018)har medverkat bl. a.
Stig Strömholm, professor och prorektor vid Uppsala universitet
Thorsten Cars, allmänhetens pressombudsman
Marianne Nordman, fil. dr, lektor vid Vasa högskola
Gustaf Petrén, regeringsråd
Rune Lavin, professor vid Lunds universitet
Kent Källström, docent vid Uppsala universitet
Carl Martin Roos, professor vid Lunds universitet
Hans Heinrich Vogel, docent vid Lunds universitet
Michael Bogdan, docent vid Lunds universitet
Ulf Bernitz, professor vid Stockholms universitet
Johan Munck, rättschef i justitiedepartementet
Nils Wiklund, fil. dr, psykolog
Lars Lidberg, professor vid institutionen för social- och rättspsykiatri, Karolinska institutet
Bo Ericson, rådman vid Trelleborgs tingsrätt
Nils-Göran Borna, advokat i Växjö
SigvardJarvin, Conseiller Général vid internationella handelskammaren i Paris
Magnus Matningsdal, universitetsstipendiat, Bergens universitet