ARNE Jon ISACHSEN & STEINAR STRØM. Skattefritt - svart sektor i vekst. Universitetsforlaget. Oslo-Bergen-Tromsø 1981. 148 s. Nkr. 75,00.

 

Föreliggande lilla skrift är en fascinerande läsning i ett aktuellt ämne. Efter mönster från Sverige betecknar förf. skatteundandräkter och annan aktivitet som medvetet eller omedvetet ger ett olovligt ekonomiskt utbyte som den svarta sektorn. Som bokens titel ger vid handen befinner sig denna sektor i tillväxt. Undersökningar visar att 2/3 av befolkningen mycket väl kan tänka sig att arbeta svart om tillfälle ges. Som det vill synas berör den svarta sektorn således i stor utsträckning också "vanliga" människor. Förf.:s syfte är att kartlägga dessa människors anpassning och inställning till skattereglerna. Vem arbetar svart och vem köper sådana tjänster? Varför arbetar man svart? Hur stor är risken för upptäckt och lagföring? Bland annat dessa frågor ställs och besvaras i boken. Den visar hur verkningen av den svarta sektorn slår tillbaka på oss själva i form av sjunkande skattemoral, svåröversiktlig samhällsekonomi och mindre styrmöjligheter. Den ger också en balanserad och nyanserad uppskattning av skatteundandräktens storlek. Slutligen föreslås en rad åtgärder mot den svarta ekonomien.
 

G. E.

 

11—43-162 Svensk Juristidning