Nya justitieråd
Regeringen har utnämnt rättschefen i justitiedepartementet Staffan Magnusson att vara justitieråd.
    Justitierådet Magnusson är född 1936 i Malmö. Efter fil. kand.-examen 1960, jur. kand.-examen 1962 och tingstjänstgöring 1962-65 inträdde han i Svea hovrätt, där han blev fiskal 1965, assessor 1971 och hovrättsråd 1980. - Magnusson tjänstgjorde under åren 1967-70 som sakkunnig i statsrådsberedningen. Han började 1971 som sakkunnig i justitiedepartementet. Där blev han kansliråd 1973 och departementsråd 1974. Sedan 1977 var han rättschef i departementet.
    Magnusson var under åren 1976-78 ordförande i reklamationsutredningen. Sedan 1974 är han avdelningsordförande i allmänna reklamationsnämnden. Han är också medlem av den nordiska arbetsgruppen för utarbetande av nya köplagar. Vidare har han varit svensk representant inom olika internationella organ på civilrättens område, bl. a. FNs kommission för handelsrätt.

 

Regeringen har utnämnt chefsrådmannen i Stockholmstingsrätt Bertil Freyschuss att vara justitieråd.
    Justitierådet Freyschuss är född 1929. Efter jur.kand. examen 1953 och tingstjänstgöring 1953-56 blev han fiskal i Svea hovrätt. Under åren 1957-63 var han sekreterare vid Stockholms rådhusrätt och 1963-68 assessor vid rådhusrätten. Bertil Freyschuss var 1968-71 t. f. rådman och extra rådman i Stockholms tingsrätt och är sedan 1980 chefsrådman i tingsrätten.

 

Nytt regeringsråd
Regeringen har utnämnt ordföranden i arbetsdomstolen Åke Bouvin att vara regeringsråd.
    Regeringsrådet Bouvin är född 1928 i Östersund. Efter jur.kand.-examen 1953 och tingstjänstgöring 1953 - 56 inträdde han i Svea hovrätt där han blev fiskal 1957 och assessor 1961. 1971 blev han hovrättsråd i Göta hovrättoch 1978 hovrättslagman i Svea hovrätt. Åke Bouvin var under åren 1971 - 72 kansliråd i civildepartementet, 1972-74 rättschef i inrikesdepartementet och 1974-78 rättschef i arbetsmarknadsdepartementet. Sedan 1978 har han varit ordförande i arbetsdomstolen.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    22 dec. 1983 utnämnt kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Jönköping Ulla Chruzander att vara kammarrättslagman i kammarrätten samt
    s. d. till kammarrättsassessorer förordnat, i kammarrätten i Sthlm fisk:a Eskil Nord och Cecilia Gylling Lindkvist samt länsrättsass. i lr i Sthlms län Eva Linnander och i kammarrätten i Jönköping fisk. Peter Kindlund.

 

Mellankommunala skatterätten. Regeringen har
    15 dec. 1983 förordnat reg. rättssekr. Suzanne Knöös att inneha långtidsvik. på tjänstensom sekr. i mellankommunala skatterätten, tillika chef för rättens kansli.