256 PersonalnotiserTingsrätterna. Regeringen har
    22 dec. 1983 utnämnt avd. chefen vid statens jordbruksnämnd, hovr. rådet i Götahovr. Lars Annerén att vara lagman i Eksjö tr,
    s. d. förordnat rådm. i Huddinge tr. Carl Fredrik von Zweigbergk att inneha långtidsvik. på tjänsten som chefsrådman i tr,
    s.d. förordnat ass. i Svea hovr. Magnus Åkerdahl att inneha långtidsvik. på en tjänst som chefsrådman i Sthlms tr,
    s. d. utnämnt rev. sekr.:a Birgitta Hahn och Martti Heino att vara rådman i Sthlms tr,
    s. d. utnämnt rev. sekr. Michael Mohammar att vara rådm. i S. Roslags tr,
    s. d. förordnat ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Roger Bergforsen att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Helsingborgs tr,
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Kenneth Ström att inneha långtidsvik. på entjänst som rådm. i Gbgs tr samt
    s. d. utnämnt hovr. rådet i hovr. f. Övre Norrland Carl Gustaf Lindgren att vara rådm. i Örnsköldsviks tr.

 

Länsrätterna. Regeringen har
    22 dec. 1983 förordnat länsrättsass. i lr i Västernorrlands län Bo Forsberg att fullgöra göromål som ank. på innehavaren av en tjänst som rådman i lr i Gotlands län samt
    s. d. utnämnt länsrättsass. i lr i Kronobergs län Lennart Malm att vara rådman i lr.

 

Universiteten. Regeringen har
    8 dec. 1983 utnämnt doc. vid universitetet i Lund Lars Heuman att vara professor i processrätt vid universitetet i Sthlm.

 

I detta häfte (s. 177-256)har medverkat bl. a.:

 

Erland Conradi, f. d. justitieråd och ordförande i brottsskadenämnden
Gudrun Nordborg, universitetslektor vid Umeå universitet
Torgny Håstad, professor vid Uppsala universitet
Lennart Groll, hovrättslagman i Svea hovrätt
Jöran Mueller, regeringsråd
Bertil Bengtsson, justitieråd
Krister Malmsten, universitetslektor vid Uppsala universitet
Lars Sjöstrand, skyddskonsulent i Västerås
Jan Johnsson, lagman vid Göteborgs tingsrätt
Lennart Meyer, chefsjurist vid Postverket