Regeringsrätten. Regeringen har
    29 mars 1984 förordnat ass. i kammarrätten i Göteborg Sten Ekeroth och länsrättsass. ilr i Göteborgs o. Bohus län Eva Aulin att inneha långtidsvik. på tjänster som reg.rättssekr.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    26 jan. 1984 utnämnt hovr. rådet i hovr. för Västra Sverige Bengt Wessman att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. för Västra Sverige Sigvard Helin att vara hovr. råd i hovr., 29 mars 1984 till hovr.assessorer förordnat, i Svea hovrätt fisk:a Gunnar Lundin, Solveig Rabenius, Göran Rosenberg och Sverker Tell, i Göta hovrätt fisk. Jan-Gunnar Forsblad, i hovr.över Skåne o. Blekinge fisk. Lena Moore, i hovr. för Nedre Norrland fisk. Anja Brandoné samt i hovr. för Övre Norrland fisk:a Peter Hertting och Anders Aurell samt
    5 april 1984 till hovr.råd i hovr. för Västra Sverige utnämnt ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Göran Regner, ass. i kammarrätten i Göteborg Lisbeth Edlund samt ass:a i hovr. för Västra Sverige Bo Rolfson och Ann-Christine Persson.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    26 jan. 1984 utnämnt ass. i Göta hovr. Per-Göran Öjeheim att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Jönköping,
    s. d. utnämnt ass. i kammarrätten i Sundsvall Christer Sjödin att vara kammarrättsråd i kammarrätten samt
    29 mars 1984 till kammarrättsassessorer i kammarrätten i Sthlm förordnat fisk:a Sven Lindberg och Johan Svanberg samt länsrättsnot. i lr i Sthlms län Marie-Louise Diurson.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    26 jan. 1984 utnämnt rådm. i Kristianstads tr. Hans Hedvall att vara lagman i Karlskrona tr,
    s. d. utnämnt ass. i kammarrätten i Göteborg Håkan Körner att vara rådm. i Göteborgs tr,
    9 febr. 1984 utnämnt t. f. avd. dir. vid länsstyrelsen i Kronobergs län Sven Bengtsson att vara fastighetsråd i tingsrätterna,
    15 mars 1984 utnämnt rev. sekr. Tony Junestad att vara rådm. i Sthlm tr,
    s. d. förordnat ass. i Göta hovr. Lennart Andersson att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm. i Norrköpings tr,
    s. d. förordnat ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Per-Eric Jangvert att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm. i Helsingborgs tr,
    s. d. utnämnt civiling. Jerker Marklund att vara fastighetsråd i tingsrätterna samt
    5 april 1984 utnämnt o. förflyttat lagm. i Lycksele tr Harry Tjernberg att vara lagm. i Jakobsbergs tr.

 

Länsrätterna. Regeringen har
    15 mars 1984 utnämnt rådm. i lr i Göteborgs o. Bohus län Bengt Gunnar Hanson att vara chefsrådm. i lr samt
    s. d. utnämnt ass. i kammarrätten i Gbg Göran Schiller att vara rådm. i lr i Jönköpings län.

 

Allmänna advokatbyråerna. Regeringen har
    9 febr. 1984 förordnat juristen vid allm. advokatbyrån i Eskilstuna, adv. Kerstin Henriksson att vara chef för adv. byrån.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har
    19 jan. 1984 förordnat chefsåkl. i Sandvikens åkl.dt Lars Lundgren att inneha långtidsvik. på en tjänst som länsåkl. i Norrbottens län samt
    8 mars 1984 förordnat chefsåkl. vid åkl. mynd. i Kristianstads dt Kay Larsson att inneha långtidsvik. på tjänsten som länsåkl. och chef för länsåkl. mynd. i Kristianstads län.