416 PersonalnotiserRikspolisstyrelsen. Regeringen har
    15 dec. 1983 förordnat kammarrättsass. Lars Renmyr att inneha långtidsvik. på en tjänst som byråchef hos rikspolisstyrelsen.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    16 febr. 1984 förordnat bitr. länspolischefen i Älvsborgs län Kjell Magnusson att vara polismästare i Borås dt,
    s. d. förordnat polismäst. i Vänersborgs dt Bengt Laveberg att vara polismästare i Trollhättans dt samt
    22 mars 1984 förordnat polisint. i Karlskrona dt Bengt-Åke Axelsson att vara polismäst. i Motala dt.

 

Försäkringsrätterna. Regeringen har
    16 febr. 1984 förordnat försäkr. rättsass. hos försäkringsrätten för Mellansverige Britt-Marie Strandberg att inneha långtidsvik. på en tjänst som försäkr. rättsråd och vice ordf.på avd. hos försäkr. rätten.

 

I detta häfte (sid. 337-416)har medverkat bl. a.
Ingmar Lidbeck, f. d. regeringsråd
Lars Gorton, bolagsjurist i Stockholm
Joachim Nelhans, juris doktor, ombudsman vid Svenska sjöfolksförbundet
Nils Mattsson, professor vid Uppsala universitet
Gunnar Karnell, professor vid handelshögskolan i Stockholm
Ulf Bernitz, professor vid Stockholms universitet
Michael Bogdan, docent vid Lunds universitet
Peter Nobel, advokat i Uppsala
Ants Anderson, överläkare vid rättspsykiatriska kliniken i Stockholm
Henry Johansson, jur. kand. och byggnadsingenjör
Hans Ekman, förbundsjurist i Svenska kommunförbundet
Axel Adlercreutz, professor vid Lunds universitet
Stig Nystrand, bolagsjurist i Sundvall