Internationellt juristmöte i Salzburg/Waidring
Den 30 januari-4 februari 1984 anordnades en internationell konferens rörande "Commercial Agency: Rights and Liabilities in Europe and the United States" i Salzburg och Waidring, Österrike. Arrangörer var praktiserande advokater i samarbete med University of the Pacific, McGeorge School of Law samt Juridiska Fakulteten vid Salzburgs Universitet. Ordförande vid konferensen var advokat Hans Henrik Lidgard. 46 praktiserande affärsjurister från USA, Australien, Jordanien och Väst-Europa deltog. Rapporter avlämnades rörande ämnets rättsläge i Väst-Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Italien, Österrike, Schweiz, Skandinavien, Irland och USA samt rörande ämnets beröringspunkter med EG-rätten, särskilt konkurrensreglerna, och lagvalsfrågor. I anslutning till varje rapports avlämnande förekom intensiva diskussioner som också rörde ämnets avgränsning respektive anknytning till anställningsförhållande, konkurrensregler och återförsäljare.
    En genomgående tendens som märktes var att lagstiftningen i flera av de olika länderna under senare tid fått en mycket protektionistisk prägel. Det förefaller som om ordre public-begreppet har utvidgats i olika länders internationella privaträtt så att inhemska domstolar ej godkänner, helt eller delvis, avtal som innebär att landets tvingande regler ej gäller för inhemsk agent. Vidare konstaterades att agents skydd mot uppsägning varierade mycket mellan de olika rättssystemen som behandlades, med en hög grad av skydd enligt de väst-europeiska (exklusive Irland och Storbritannien) rättssystemen. Det konstaterades också att lagvalsfrågorna nästan har större betydelse än de materiella rättsreglerna som sådana på grund av domstolars benägenhet att åsidosätta avtalsbestämmelser om lagval.
    Rapporterna och annat material från konferensen kommer att sammanställas och utges genom förlaget Kluwers försorg i Holland. Boken rekommenderas varmt förjurister som praktiserar internationella avtalsförhållanden.
    Deltagarna i konferensen beslöt slutligen anordna ny konferens på samma ställe under en vecka med början den 26 januari 1985 under temat Internationella köp.
 

Per Björkman

 

I detta häfte (sid. 417-512) har medverkat bl. a.

 

Åke Lögdberg, professor emeritus, Lunds universitet,

Hans Rundegren, hovrättsassessor vid hovrätten för västra Sverige,

Aleksander Peczenikprofessor vid Lunds universitet,

Aulis Aarnio, professor vid Helsingforsuniversitet,

Bertil Bengtsson, justitieråd,

Bill W. Dufwa, universitetslektor vid Stockholms universitet,

Anders Thunqvist, bankjurist i SvenskaHandelsbanken,

Stig Strömholm, professor vid Uppsala universitet,

Suzanne Wennberg, docent i straffrätt vid Stockholms universitet. Arne Wilhelmsson, rådman vid Stockholms tingsrätt,

N.-G. Borna, advokat i Växjö,

Rolf H. Lindholm, kansliråd vid utrikesdepartementet.