Per Torsten Wiesel avled 31 dec. 1983. Han var född 10 april 1889 i Nöbbele, Kronobergs län, avlade stud.ex. 1907 och jur.kand.ex. i Stockholm 1916. Han började därefter i Stockholms rådhusrätt där han blev rådman 1935 och ordförande på avdelning 1948.

 

Arvid Ancker avled 10 jan. 1984. Han var född 21 juni 1919 i Falkenberg, avlade stud.ex. 1937 och jur.kand.ex. i Uppsala 1942. Efter krigstjänstgöring var han praktiserande jurist i Uppsala.

 

Arne Trankell avled 14 jan. 1984. Han var född 28 mars 1919 i Stockholm, avlade stud.ex. 1938, blev filosofie licentiat 1949 och filosofie doktor 1951. Han var docent i psykologi i Göteborg 1951 — 57 och från 1957 professor i pedagogisk psykologi vid Stockholms universitet. Han var pionjär för den svenska forskningen om vittnespsykologi och han gav ut en lång rad skrifter och böcker.

 

Karl Gustaf Ingvar Henkow avled 19 jan. 1984. Han var född 22 mars 1920 i Härnösand, avlade stud.ex. 1938 och jur.kand.ex. i Uppsala 1943. Efter tingstjänstgöring inträdde han i hovrätten för Övre Norrland där han blev fiskal 1947. Han övergick därefter till hovrätten för Nedre Norrland där han blev assessor 1953 och hovrättsråd 1958.

 

Gustaf Söderberg avled 22 jan. 1984. Han var född 31 dec. 1906 i Göteborg, avlade stud.ex. 1925 och jur.kand.ex. i Stockholm 1930. Efter tingstjänstgöring samt tjänstgöring vid arméförvaltningen och försvarets civilförvaltning blev han 1950 kansliråd i civildepartementet. 1954 blev han expeditionschef där och under åren 1969—71 var han expeditionschef i finansdepartementet.

 

Per Gustaf Dalén avled 7 febr. 1984. Han var född 30 jan. 1901 i Göteborg, avlade stud.ex. 1920 och jur.kand.ex. i Lund 1927. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring bl. a. som stadsassessor i Göteborg blev han 1937 kommunalborgmästare i Djursholm.

 

Per Ture Swenson avled 9 febr. 1984. Han var född 26 juni 1895 i Växjö, avlade stud.ex. 1914 och jur.kand.ex. i Lund 1920. Han ägnade sig därefter åt advokatverksamhet i Jönköping och blev ledamot av samfundet 1924.

 

Carl Herman Detlof Hector avled 15 febr. 1984. Han var född 17 febr. 1898 i Stockholm, avlade stud.ex. 1916 och jur.kand.ex. i Uppsala 1922. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Svea hovrätt kom han till Stockholms rådhusrätt där han blev rådman 1947 och ordförande på avdelning 1954.

 

Tage Rudling avled 20 febr. 1984. Han var född 17 dec. 1901 i Nyköping, avlade stud.ex. 1919 och jur.kand.ex. i Uppsala 1927. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm.