Nya justitieråd
Regeringen har utnämnt rättschefen i arbetsmarknadsdepartementet Olof Bergqvist till justitieråd.
    Justitierådet Bergqvist är född 1936. Efter fil. mag. examen 1958 och jur. kand. examen 1962 blev han Master of Comparative Law (vid Columbia University) 1963 varefter han fullgjorde tingstjänstgöring 1963-65. Han blev fiskal i Svea hovrätt 1966 och tjänstgjorde däreftersom sekreterare i arbetsdomstolen. Han förordnades 1973 till assessor i hovrätten.
    Bergqvist var 1972—75 sekreterare i arbetsrättskommittén och 1975-82 sakkunnig i arbetsmarknadsdepartementet. Han utnämndes 1982 till hovrättsråd i hovrätten för Nedre Norrland och förordnades samma år till kansliråd i arbetsmarknadsdepartementet. Sedan 1983 är han rättschef i departementet.
    Bergqvist har haft ett flertal offentliga uppdrag. Bl. a. har han varit expert i nya arbetsrättskommittén, jämställdhetskommittén, anställningsskyddskommittén, kommittén om medbestämmandefrågor, m. m. Han var 1976-83 vice ordförande i arbetsdomstolen och är sedan 1983 ersättare för vice ordförande i domstolen.

 

Regeringen har utnämnt ordföranden i arbetsdomstolen Johan Lind till justitieråd.
    Justitierådet Lind är född 1934. Efter jur. kand. examen 1957 och tingstjänstgöring 1959-61 blev han 1962 fiskal i Svea hovrätt och assessor 1968. Han utnämndes 1976 till hovrättslagman i hovrätten. Lind var 1963-67 sekreterare i arbetsdomstolen, 1968-73 sakkunnig i justitiedepartementet och 1973-76 departementsråd inämnda departement. Sedan 1976 är han ordförande i arbetsdomstolen.
    Lind har varit sekreterare, expert eller ledamot i ett flertal statliga utredningar. Han var ordförande i 1977 års sexualbrottskommitté och är f. n. ordförande i 1983 års småhusköpsutredning.

 

Nya regeringsråd
Regeringen har utnämnt ordföranden i riksskatteverkets nämnd för rättsärenden Sigvard Berglöf till regeringsråd
    Regeringsrådet Berglöf är född 1929. Efter jur. kand.examen 1957 fullgjorde han 1958-60 tingstjänstgöring vid Jösse domsaga. Han blev kammarrättsfiskal 1962 och kammarrättsassessor 1968. Berglöf tjänstgjorde 1967-75 som sakkunnig i finansdepartementet. Han förordnades 1975 till skattedirektör och chef för rättsavdelningen i riksskatteverket och är sedan 1980 ordförande i verkets nämnd för rättsärenden.
    Berglöf är f. n. sakkunnig i utredningen om beskattning av tjänstepensioner och i kommittén för reavinstuppskov samt ledamot i kapitalvinstkommittén.

 

Personalnotiser 595Regeringen har utnämnt byråchefen hos justitiekanslern Bertil Werner till regeringsråd.
    Regeringsrådet Werner är född 1933. Efter jur. kand examen 1957 och tingstjänstgöring 1957-60 i Hallands mellersta domsaga började han tjänstgöra i Göta hovrätt där han blev fiskal 1961 och assessor 1967. Werner utnämndes 1976 till hovrättsråd i Svea hovrätt. Han är sedan 1977 byråchef hos justitiekanslern.
    Werner var 1967-71 sakkunnig i justitiedepartementet. Han var 1971-76 sekreterare i åtalsrättskommittén, 1975—77 sekreterare i rättshjälpsutredningen och 1972—75 expert i delgivningsutredningen.