596 PersonalnotiserHovrätterna. Regeringen har
    3 maj 1984 till hovr. råd i Svea hovr. utnämnt t. f. statssekr. i jordbruksdep:t, rättschefen i dep:t, ass. i Svea hovr. Arne Kardell, t. f. rättschefen i justitiedep:t, dep. rådet i dep:t, ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Johan Munck, ordf. i arbetsdomstolen, ass.i Svea hovr. Ove Sköllerholm och rådm. i Handens tr Tomas Nordqvist samt
    s.d. utnämnt rådm. i lr i Västerbottens län Leif Larsson att vara hovr. råd i hovr. för Övre Norrland.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    3 maj 1984 utnämnt kammarrättsrådet i kammarrätten i Jönköping Kjell Nordling att vara kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten samt
    s.d. utnämnt avd.dir. vid lantbruksstyrelsen, ass. i Göta hovr. Bengt von Strokirch att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Jönköping.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    3 maj 1984 utnämnt ass. i Svea hovr. Roy Lindeberg att vara rådm. i Karlskrona tr, s. d. utnämnt t. f. rev. sekr., ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Anders Nilsson att vara rådm. i Kristianstads tr,
    s.d. utnämnt chefen f. allm. advokatbyrån i Sundsvall Ola Ling att vara rådm: i Sundvalls tr samt
    s.d. förordnat ass. i Svea hovr. Carl-Axel Tidblom att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Gotlands tr.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    5 april 1984 förordnat bitr. länspolischefen vid länsstyrelsen i Östergötlands län Gunnar Englund att inneha långtidsvik. på tjänsten som länspolischef vid länsstyrelsen samt
    s.d. förordnat bitr. länspolischefen vid länsstyrelsen i Norrbottens län Anders Blomquist att inneha långtidsvik. på tjänsten som länspolischef vid länsstyrelsen i Gävleborgslän.

 

Kronofogdemyndigheterna. Regeringen har
    12 april 1984 förordnat kronofogdesekr. i Jönköpings dt Bengt Ekö att inneha långtidsvik. på en tjänst som kronofogde i Falköpings dt,
    26 april 1984 förordnat bitr. skattedir. vid riksskatteverket Lars Frenning att vara kronofogde i Täby dt,
    s.d. förordnat kronofogde sekr:a i Göteborgs dt Kerstin Holm och Jon-Håkan Jannerling att inneha långtidsvik. på tjänster som kronofogde i dt samt
    s.d. förordnat kronofogdesekr. i Täby dt Monica Tegholm-Melkersson att inneha långtidsvik. på en tjänst som kronofogde i Solna dt.