Justitiedepartementet. Regeringen har
    17 maj 1984 förordnat dep. rådet i bostadsdep:t Lennart Myhlback att vara statssekr.med ansvar för samordningen inom regeringskansliet av åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten samt
    11 juli 1984 förordnat ass. i Svea hovr. Anita Meyerson att inneha långtidsvik. på entjänst som dep. råd. i dep:t.Dep. chefen har
    16 maj 1984 i kommittén med uppdrag att se över vissa frågor inom den lokala åklagarorganisationen förordnat, till ordförande riksdagsled. Arne Nygren, till ledamöterriksdagsled. Gunilla André och exp. chefen Ulf Arrfelt samt till experter dep. råden IngaBritt Ahlenius och Börje Alpsten, överåkl. Sven-Olof Håkansson, chefsåkl. Curt Sörbom och byråchefen Arne Wikström,
    30 maj 1984 förordnat länsåkl. Gunnel Lindberg att vara sekr. i ovannämnda kommitté, 14 juni 1984 förordnat hovr. rådet Gerhard Wikrén att vara expert i rättshjälpskommittén,
    27 juni 1984 förordnat prof. Kurt Grönfors att vara ordf. i sjölagsutredningen, 29 juni 1984 förordnat hovr. fisk. Göran Lambertz att vara bitr. sekr. i kommissionslagskommittén,
    s.d. i kommittén med uppdrag att utreda frågan om folkstyrelsens villkor förordnat, till ordförande f. d. riksdagsled. Hilding Johansson och till ledamöter riksdagsled:a Nils Berndtson, Anders Björck och Bertil Fiskesjö, kommunalrådet Sven Hulterström, riksdagsled:a Björn Molin, Mona Sahlin och Olle Svensson samt partisekr. Bo Toresson,
    9 juli 1984 till experter i kommittén med uppdrag att utreda frågan om röstvärdet för aktier förordnat vice börschefen Lars Bredin, dir:a Jan Bökmark och Tom Hård samt utredningssekr:a Clas Nykvist och Anders Thomasson,
    s.d. förordnat polissekr. Lennart Enocsson att biträda i dep:t som sakk.,

 

676 Notiser    14 aug. 1984 förordnat förbundsjuristen Anne-Marie Berglund att vara expert i utredningen med uppdrag att se över räntelagen m. m.,
    24 aug. 1984 förordnat avd. dir. Lennart Berg och dep. rådet Göran Regner till experter i kommittén med uppdrag att utreda frågan om folkstyrelsens villkor,
    27 aug. 1984 förordnat hovr.ass. Magnus Göransson till expert i sjölagsutredningen,
    s.d. till experter i försäkringsrättskommittén förordnat försäkr. juristen Urban Green, kammarrättsass. Per Anders Lindgren och dir. Ellis Wohlner samt
    6 sept. 1984 förordnat föredrag. i riksdagens konstitutionsutskott, fil. dr Magnus Isberg till sekr. i kommittén med uppdrag att utreda frågan om folkstyrelsens villkor.