Notiser 89Tord Erik Elfner avled 13 dec. 1982. Han var född 27 maj 1924 i Stockholm, avlade stud.ex. 1943 och jur.kand.ex. i Stockholm 1949. Han tjänstgjorde vid statskontoret, universitetskanslersämbetet, ecklesiastikdepartementet och vid Karolinska sjukhusets administrativa avdelning, innan han kom till socialstyrelsens personalbyrå där han blev chef för säkerhetspolitiska avdelningen.

 

Carl Gustaf Arvid Kuylenstierna avled 21 dec. 1982. Han var född 16 dec. 1912 i Botkyrka, Stockholms län, avlade stud.ex. 1931 och jur.kand.ex. i Lund 1938. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt där han blev fiskal 1943. 1946 kom han till Skogs- och lantarbetsgivarförbundet där han blev verkställande direktör 1967.

 

Olof Ahlström avled 21 dec. 1982. Han var född 25 juli 1906 i Malmö, avlade stud.ex. 1925 och jur.kand.ex. i Lund 1932. Efter tingstjänstgöring var han kanslinotarie i Malmö drätselkammare 1936-56. Därefter var han verksam vid linjenämnden innan han kom till personalnämnden där han blev förste sekreterare och chef för förhandlingsavdelningen.

 

Lars-Erik Widell avled 23 dec. 1982. Han var född 16 maj 1909 i Stugun, Jämtlands län, avlade stud.ex. 1928 och jur.kand.ex. i Stockholm 1934. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Karlskoga och blev ledamot av samfundet 1940.

 

Sven Gustav Albert Wannstedt avled 25 dec. 1982. Han var född 14 mars 1901 i Linköping. avlade stud.ex. 1920 och jur.kand.ex. i Stockholm 1928. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring vid länsstyrelsen i Östergötlands län hade han olika åklagarförordnanden innan han 1935 blev stadsfiskal i Skövde. 1940 blev han landsfogde i Stockholms län och hade sedan motsvarande befattning i Kopparbergs län, Gotlandslän och Uppsala län.

 

Erik Bendz avled 25 dec. 1982. Han var född 30 jan. 1909 i Göteborg, avlade stud.ex. 1927, fil.kand.ex. 1929 och jur.kand.ex. i Lund 1934. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Göta hovrätt där han blev fiskal 1928 och assessor 1947. 1948 blev han borgmästare i Halmstad. 1956-65 var han verkställande direktör i Svenska försäkringsbolagens riksförbund och 1965-76 i Svenska Personal-Pensionskassan.

 

Tage Emil Gustaf Troedson avled 27 dec. 1982. Han var född 6 juni 1906 i N. Åkarp, Kristianstads län, avlade stud.ex. 1924 och jur.kand.ex. i Lund 1929. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Kristianstad och blev ledamot av samfundet 1938.

 

Adolf Hjalmar Croneborg avled 2 jan. 1983. Han var född 2 sept. 1900 i Stockholm, avlade stud.ex. 1918 och jur.kand.ex. i Uppsala 1924. Efter tingstjänstgöring kom han i utrikesdepartementets tjänst där han blev 2:e sekreterare 1931, 1:e sekreterare 1936 och byråchef 1939. 1945-47 var han legationsråd i Rom, 1947-51 chef för departementets personalavdelning, 1951-59 sändebud i Ankara och 1962-66 ambassadör i Kairo.

 

Carl Olof Engqvist avled 7 jan. 1983. Han var född 1 jan. 1899 i Färgelanda, Älvsborgs län, avlade stud.ex. 1918 och jur.kand.ex. i Uppsala 1928. Efter tingstjänstgöring tjänstgjorde han vid socialstyrelsen 1932-35, som rådman i Gävle rådhusrätt 1936-47 och som borgmästare i Södertälje 1948-53. Han blev 1953 lagman i Göta hovrätt.