Thor Åke Leissner avled 8 juni 1983. Han var född 18 maj 1916 i Ljusne, Gävleborgs län, avlade stud.ex. 1934 och jur.kand.ex. i Uppsala 1941. Efter anställningar hos Statens utlänningskommission och socialstyrelsen kom han 1948 till arbetsmarknadsstyrelsen där han blev avdelningsdirektör 1965.

 

Eugène Viroulef-Fagerström avled 14 juni 1983. Han var född 25 sept. 1905 i Stockholm, avlade stud.ex. 1924 och jur.kand.ex. i Stockholm 1930. Efter tingstjänstgöring tjänstgjorde han vid domänstyrelsen där han blev byrådirektör.

 

Magnus Swärd avled 14 juni 1983. Han var född 26 okt. 1951 i Härnösand och avlade stud.ex. 1971. Efter jur.kand.ex. i Uppsala tjänstgjorde han som notarie och l:e byråsekreterare vid länsrätten i Alvsborgs län.

 

Karl Lennart Andersson avled 16 juni 1983. Han var född 14 aug. 1920 i Uppsala, avlade stud.ex. 1939 och jur.kand.ex. i Uppsala 1947. Efter tingstjänstgöring inträdde han i hovrätten för Övre Norrland där han blev fiskal 1950. Efter 1952 ägnade han sigåt advokatverksamhet i Umeå och blev ledamot av samfundet 1955.

 

Lennart Alarik avled 19 juni 1983. Han var född 28 dec. 1939 i Uppsala, avlade stud.ex. 1960 och jur.kand.ex. i Uppsala 1966. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt där han tjänstgjorde som fiskal och assessor till 1977 då han blev sakkunnig i kommunikationsdepartementet.

 

Oskar Adelsohn avled 22 juni 1983. Han var född 24 maj 1894 i Karlstad, avlade stud.ex. 1912 och jur.kand.ex. i Uppsala 1917. Efter tingstjänstgöring kom han till justitiedepartementet där han blev kansliråd 1947.

 

Fritz Henrik Belfrage avled 30 juni 1983. Han var född 29 mars 1917 i Göteborg, avlade stud.ex. 1935 och jur.kand.ex. i Uppsala 1945. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1950.

 

Olaus Trygve Lovén avled 9 juli 1983. Han var född 2 aug. 1892 i Falsterbo, avlade stud.ex. 1913 och jur.kand.ex. i Lund 1920. 1922-64 var han verkställande direktör i Ömsesidiga Olycksfallsförsäkringsbolaget Land och Sjö.

 

Axel Gerhard Grabe avled 14 juli 1983. Han var född 18 aug. 1909 i Stockholm,avlade stud.ex. 1928 och jur.kand.ex. i Stockholm 1935. Efter tjänstgöring som notarie och assessor i Stockholms rådhusrätt ägnade han sig åt försäkringsjuridik från 1949 som ombudsman och från 1957 som direktör i Thule, sedermera Skandia.

 

Sven Hammarskiöld avled 16 juli 1983. Han var född 14 dec. 1901 i Stockholm och avlade jur.kand.ex. i Stockholm 1925. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt där han blev assessor 1934 och hovrättsråd 1940. 1941-46 var han kanslichef i Industrikommissionen och 1946-47 verkställande direktör och styrelseledamot i Nobelstiftelsen. 1948 blev han verkställande direktör i Svenska Sockerfabriks AB, en befattning som han innehade till 1967. Under åren därefter fram till 1975 var han styrelseordförande i Sockerbolaget och dess efterföljare. Han var därutöver engagerad i flera av näringslivets organisationer.