Notiser 93Albin Dag Ingemar Magnusson avled 23 juli 1983. Han var född 31 juli 1909 i Göteborg, avlade stud.ex. 1929 och jur.kand.ex. i Stockholm 1934. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Göteborg och blev ledamot av samfundet 1939.

 

Bertil Einar Adèll avled 24 juli 1983. Han var född 11 mars 1914 i Jönköping, avlade stud.ex. 1932 och jur.kand.ex. i Lund 1937. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Götahovrätt där han blev fiskal 1942 och assessor 1949. 1958 blev han häradshövding i Jämtlands norra domsaga och 1968 i Aska, Dals och Bobergs domsaga, sedermera Motala tingsrätt.

 

Lars Gunnar Bo Lindberg avled 5 aug. 1983. Han var född 27 nov. 1916 i Stockholm, avlade stud.ex. 1934 och jur.kand.ex. i Stockholm 1941. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt där han blev fiskal 1945, assessor 1951 och t. f. advokatfiskal 1962. När granskningen av arvs- och gåvobeskattningen 1965 överfördes från hovrätterna till kammarkollegiet flyttade Lindberg från hovrätten till kollegiet där han 1975 blev chef för skattesektionen.

 

Fritz Johan Kaijser avled 13 aug. 1983. Han var född 13 aug. 1908 i Härnösand, avlade stud.ex. 1926, fil.kand.ex. 1929 och jur.kand.ex. i Uppsala 1933. Han var bl. a. notarie i konstitutionsutskottet, sekreterare i Sveriges landskommuners förbund och sekreterare i Svenska stadsförbundet innan han kom till Stockholms universitet som preceptor i offentlig rätt. 1964 promoverades han till hedersdoktor vid universitetet och 1969 blev han professor i offentlig rätt. Han har gett ut ett flertal skrifter i statsrätt och förvaltningsrätt och han har, till en början med med arbetare, gett ut fyra band medkommentarer till kommunallagarna.

 

Axel Gustaf Sigurd Annerfors avled 22 aug. 1983. Han var född 17 maj 1901 i Adelöf, Jönköpings län, avlade stud.ex. 1921 och jur.kand.ex. i Uppsala 1926. Efter tingstjänstgöring i Stockholms rådhusrätt blev han 1938 assessor där, 1953 rådman och 1958 ordförande på avdelning.

 

Åke Svenson avled 24 aug. 1983. Han var född 27 sept. 1909 i Borgholm, avlade stud.ex. 1928 och jur.kand.ex. i Stockholm 1938. Efter tjänstgöring i Stockholms rådhusrätt ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1947.

 

Berndt Ingvar Erneholm avled 30 aug. 1983. Han var född 31 maj 1921 i Hunnebostrand, Göteborgs och Bohus län, avlade stud.ex. 1940 och jur.kand.ex. i Stockholm 1945. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt där han blev fiskal 1950, hovrättsassessor 1957 och hovrättsråd 1966. Han var kansliråd i jordbruksdepartementet 1965-69, rättschef där 1969-71 och expeditionschef från 1972.

 

Mats Bengtsson avled 4 sept. 1983. Han var född 13 jan. 1946 i Ludvika, avlade stud.ex. 1966 och jur.kand.ex. i Stockholm 1972. Han ägnade sig åt advokatverksamhet i Kristianstad.

 

Robert Carl Fredrik Bohnstedt von Horn avled 15 okt. 1983. Han var född 15 juli 1910 i Stockholm, avlade stud.ex. 1929 och jur.kand.ex. i Stockholm 1936. Efter tingstjänstgöring kom han till försvarsdepartementet där han blev kansliråd.