94 NotiserTorsten Hjalmar Teodor Sylwan avled 19 okt. 1983. Han var född 3 sept. 1915 i Stockholm, avlade stud.ex. 1935 och jur.kand.ex. i Uppsala 1940. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1947.

 

Jean Bertil Sture Hövden avled 27 okt. 1983. Han var född 15 aug. 1917 i Lund, avlade stud.ex. 1936 och jur.kand.ex. i Lund 1944. Han ägnade sig åt advokatverksamhet i Stockholm och Göteborg. 1949 blev han ledamot av samfundet.

 

John Gustaf Albert Kallstenius avled 27 okt. 1983. Han var född 25 aug. 1892 i Grez, Frankrike, avlade stud.ex. 1912 och jur.kand.ex. i Stockholm 1917. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1920.

 

John Eyvind Cappelen Carlbom avled 10 nov. 1983. Han var född 17 sept. 1898 i Trondheim, avlade stud.ex. 1916 och jur.kand.ex. i Stockholm 1931. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt där han blev fiskal 1935. Från 1941 var han brottmålsrådman i Västerås rådhusrätt.

 

Gunnar Sanfrid Schnell avled 14 nov. 1983. Han var född 4 aug. 1915 i Hjo, avlade stud.ex. 1934 och jur.kand.ex. i Uppsala 1939. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Göta hovrätt där han blev fiskal 1944 och assessor 1950 1952 blev han tingsdomare i Skövde domsaga.

 

Fritiof Hilding Björne avled 11 dec 1983. Han var född 25 aug. 1900 i Själevad, Västernorrlands län, avlade stud.ex. 1919 och jur.kand.ex. i Uppsala 1923. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring vid länsstyrelsen i Västernorrlands län inträdde han i kammarrätten där han blev kammarrättsråd 1949 och divisionsordförande 1953. 1960 blev han regeringsråd.

 

Karl Håkan Gezelius avled 26 dec. 1983. Han var född 27 nov. 1903 i Stockholm, avlade stud.ex. 1922 och jur.kand.ex. i Stockholm 1928. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Falun och blev ledamot av samfundet 1934.

 

Justitiedepartementet. Regeringen har
    3 nov. 1983 förordnat dep.rådet i justitiedep:t, ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Johan Munck att fullgöra göromål som ank. på innehavare av tjänst som rättschef i dep:t samt
    8 dec. 1983 förordnat hovr.ass. i Svea hovr. Sten Heckscher att inneha långtidsvik. på en tjänst som dep.råd i justitiedep:t. Dep. chefen har
    31 okt. 1983 förordnat hovr.ass. Curt Berg att vara sekr. i kommittén om ställföreträdare för dödsbo i vissa fall m. m.,
    7 nov. 1983 förordnat förbundsjuristen Hans Ekman, jur. dr. Sten Tengelin och chefsjuristen Göran Westlund att vara experter i upphovsrättsutredningen,
    s.d. förordnat hovr.ass. Michael Bertorp att vara expert i kommittén om ställföreträdare för dödsbo i vissa fall m. m.,

 

Personalnotiser 95    16 nov. 1983 förordnat förste sekr. Tomas Victorin att vara sakk. i 1983 års bostadsrättskommitté,
    23 nov. 1983 förordnat dir. Urban Skeppstedt att vara expert i upphovsrättsutredningen,
    1 dec. 1983 förordnat hovr.ass. Sten Wahlqvist att biträda i dep:t som sakk. samt
    6 dec. 1983 förordnat jur. stud. Nila Lasko att vara sakk. i samerättsutredningen.