Hovrätterna. Regeringen har
    3 nov. 1983 utnämnt dep.rådet i justitiedep:t, ass. i hovr. f. Västra Sverige Bengt Nilsson att vara hovr.lagman i Svea hovr.,
    s.d. utnämnt kammarrättsrådet i kammarrätten i Jönköping Per Sundström att vara hovr.råd i Göta hovr.,
    1 dec. 1983 förordnat chefsrådm. i Sthlms tr Birgitta Egenvall att fullgöra göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr.,
    s.d. utnämnt hovr.rådet i hovr. över Skåne och Blekinge Georg Cronsioe att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s.d. utnämnt hovr.rådet i hovr. f. Västra Sverige Arthur Nilsson att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Bertil Josefson att vara hovr.råd i hovr. samt
    s.d. utnämnt ass. i hovr. f. Nedre Norrland Britt Björneke att vara hovr.råd i hovr.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    1 dec. 1983 utnämnt rådm. i länsrätten i Jönköpings län Johan Stenberg att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Jönköping.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    3 nov. 1983 förordnat rådm. i Norrköpings tr Karin Bishop att inneha långtidsvik. på tjänsten som chefsrådman i tr,
    s. d. utnämnt ass. i Svea hovr. Per Olding att vara rådm. i Nacka tr,
    s. d. utnämnt avd.dir. vid domstolsverket, ass. i Göta hovr. Jonas Ågren att vara rådm. i Eksjö tr,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Nedre Norrland Håkan Asklund att vara rådm. i Östersunds tr,
    1 dec. 1983 utnämnt hovr.rådet i hovr. f. Västra Sverige Rolf Elfving att vara lagman i Strömstads tr,
    s.d. förordnat rådm. i Helsingborgs tr Åke Lindbohm att inneha långtidsvik. på en tjänst som chefsrådman i Malmö tr,
    s.d. utnämnt hovr.råden i hovr. f. Västra Sverige Björn Inges och Gunnar Kildén att vara rådmän i Halmstads tr samt
    8 dec. 1983 utnämnt rev.sekr. Peter Brusewitz att vara rådm. i Växjö tr.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    27 okt. 1983 förordnat polisint. i Sthlms dt Erik Öhrling att vara polisöverint. i dt samt
    8 dec. 1983 förordnat polissekr. i Sthlms dt Margareta Linderoth att vara polismäst. i Haparanda dt.

 

I detta häfte (sid. 1-96)har medverkat bl. a.

 

Gunnar Krantz, fil. dr, socialrättsexpert i Svenska kommunförbundet
Hannu Tapani Klami, professor vid Åbo universitet
Peter Hanau, professor vid universitetet i Köln
Rolf H. Lindholm, kansliråd vid utrikesdepartementet
Åke Ihrfelt, hovrättslagman i Svea hovrätt
Stig Strömholm, professor vid Uppsala universitet
Michael Bogdan, docent vid Lunds universitet
Kurt Grönfors, professor vid Göteborgs universitet
Anders Stendahl, rådman vid Göteborgs tingsrätt
Gustaf Petrén, regeringsråd
Anders Frigell, advokat i Uppsala
Ebbe R:son Mark, f. d. länsassessor
Stig Nystrand, bolagsjurist
Klas Lithner, länsåklagare i Blekinge och Kronobergs län