Nytt skiljedomsinstitut i Stockholm
Schweiziska Handelskammaren i Sverige har beslutat att från årsskiftet 1984/85 inrätta ett skiljedomsinstitut. Till ordinarie medlemmar i styrelsen för institutet har kammaren utsett advokaterna Dr. Urs Kammermann, Ziirich och Peter Wåhlin, Göteborg. Direktör Leif Tranaeus, Brown Boveri Svenska AB, Stockholm, har utsetts till medlem i egenskap av näringslivsrepresentant.
    Schweiziska Handelskammaren i Sverige är en privat institution som är medlem i de schweiziska utlandshandelskamrarnas union och som i viss utsträckning samarbetar med Schweiziska Zentrale für Handelsförderung, Zürich, ett halvstatligt organ som motsvarar Sveriges Exportråd, men som även behandlar schweizisk import.
    Schweiziska Handelskammarens styrelse har till ordförande konsul Heinz Hugi, VD i Nordiska AB Bühler-Miag, Malmö och till viceordförande bankdirektör Sten Westerberg, Skandinaviska Enskilda Banken International, Stockholm.

 

Nytt justitieråd
Regeringen har utnämnt departementsrådet i justitiedepartementet Lars Beckman till justitieråd.
    Lars Beckman är född 1936. Efter jur. kand.-examen 1960 och tingstjänstgöring i Solna domsaga kom han till Svea hovrätt där han förordnades som fiskal 1964. Under 1965—1968 var han vattenrättssekreterare i Österbygdens vattendomstol. Han förordnades som assessor i Svea hovrätt 1969.
    Lars Beckman kom som sakkunnig till justitiedepartementet 1970. Han förordnades som kansliråd i departementet 1976 och som departementsråd 1977.
    Lars Beckman har varit sekreterare i utredningen om de s. k. suveränitetsholmarna i Torne m. fl. älvar och sakkunnig i ett flertal utredningar. Han är för närvarande sakkunnig i fastighetsbildningsutredningen.