Personalnotiser 175Nytt regeringsråd
Regeringen har utnämnt rättschefen i socialdepartementet Björn Sjöberg till regeringsråd.
    Björn Sjöberg är född 1933 i Örnsköldsvik. Efter jur. kand.-examen 1957 och tingstjänstgöring 1958—60 började han tjänstgöra i hovrätten för Övre Norrland där han blev fiskal 1961 och assessor 1966. Han utnämndes 1973 till hovrättsråd i hovrätten. — Björn Sjöberg var under åren 1968—71 sakkunnig i socialdepartmentet. Han förordnades 1971 till departementsråd i departementet och är sedan 1974 rättschef i samma departement.
    Björn Sjöberg har haft flera offentliga uppdrag. Bl. a. var han åren 1975—80 ordförande i socialpolitiska samordningsutredningen och 1976—77 ordförande i beredningsgruppen för frågor om alkoholpolitiken. Han har vidare varit ordförande för den svenska delegationen i åtskilliga av de förhandlingar som förts mellan Sverige och andra länder om konventioner rörande social trygghet.

 

Justitiedepartementet. Dep. chefen har
    22 jan. 1985 förordnat hovr.ass. Per Eriksson att vara sekr. i utredningen m. uppdrag att se över lagstiftningen om förmynderskap och godmanskap samt att vara bitr. sekr. i utredningen om barnens rätt,
    24 jan. 1985 förordnat hovr.ass. Robert Östberg att vara bitr. sekr. i samerättsutredningen,
    28 jan. 1985 förordnat hovr.ass. Anna Mörner att vara sekr. i data- och offentlighetskommittén samt
    s.d. förordnat hovr.ass. Olle Abrahamsson att vara sekr. i kommittén m. uppdrag att utreda frågor om betalningsansvaret för juridiska personers skulder m. m.

 

Högsta domstolen. Regeringen har
    31 jan. 1985 förordnat ass. i Svea hovrätt Christine Möller att fullgöra göromål som ank. på rev.sekr.

 

Regeringsrätten. Regeringen har
    24 jan. 1985 förordnat ass. i kammarrätten i Sthlm Rune Hedin att inneha långtidsvik. på en tjänst som reg.rättssekr.

 

Arbetsdomstolen. Regeringen har
    10 jan. 1985 förordnat rättschefen i statsrådsberedningen Claes Eklundh att vara ordf. iarbetsdomstolen.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    31 jan. 1985 utnämnt hovr.rådet i hovr. över Skåne o Blekinge Rolf Andersson att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr. samt
    s.d. utnämnt kammarrättsrådet i kammarrätten i Sthlm Åke Sundström att vara hovr.råd i Svea hovr.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    10 jan. 1985 utnämnt reg.rättssekr. Bengt-Olof Avellan-Hultman att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Sthlm,
    24 jan. 1985 utnämnt chefsrådmannen i länsrätten i Sthlms län Curt Weidling att vara kammarrättslagman i kammarrätten i Sthlm,
    31 jan. 1985 utnämnt kammarrättsrådet i kammarrätten i Gbg Margit Kärrström att vara kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten samt
    s.d. utnämnt rådmannen i länsrätten i Sthlms län Charlotte Meyer att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Sthlm.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    10 jan. 1985 utnämnt bitr. överlantmätaren vid länsstyrelsen i Västernorrlands län Hans-Yngve Eriksson att vara fast.råd i tingsrätterna,
    17 jan. 1985 utnämnt rådm. i S. Roslags tr. Birgitta Adde att vara lagman i Leksandstr.,

 

176 Personanotiser    24 jan. 1985 utnämnt ass. i Svea hovr. Ulf Hellbacher att vara rådm. i Uppsala tr., s.d. utnämnt t.f. rev.sekr., ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Louise Roos att vara rådm. i Malmö tr.,
    31 jan. 1985 utnämnt avd.chefen vid riksförsäkringsverket, hovr.rådet i hovr. f. Västra Sverige Hans Sjöquist att vara lagman i Falu tr.,
    s. d. utnämnt rådm. i Kristianstads tr. Jarl-Inge Svensson att vara lagman i Sölvesborgs tr.,
    s.d. till chefsrådmän i Malmö tr. utnämnt t.f. chefsrådmannen i tr. Åke Lindbohm samt rådmännen i tr. Tomas Krüeger och Jan Ohlsson,
    s.d. utnämnt rådmännen i Göteborgs tr. Anders Stendahl och Gunnel Åhslund att vara chefsrådmän i tr.,
    s. d. utnämnt ass. i Svea hovr. Per Pettersson att vara rådm. i Eskilstuna tr., s. d. utnämnt avd. dir. vid domstolsverket, ass. i Göta hovr .Jan Carrick att vara rådm. i Skövde tr.,
    s. d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Eslövs tr. Bo Axelsson att vara rådm. i Lunds tr., s.d. förordnat ass:a i Svea hovr. Nils Hedström, Nils Sahlström och Ola Schönning att inneha långtidsvik. på tjänster som rådm. i Sthlms tr. samt
    s. d. förordnat ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Margareta Linde Malmberg att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Malmö tr.