Länsrätterna. Regeringen har
    17 jan. 1985 utnämnt e. rådm. i lr i Kristianstads län Jarl Åkesson att vara rådm. i lr. samt
    31 jan. 1985 förordnat länsrättsass. i lr. i Östergötlands län Stig Hellerstedt att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i lr.

 

Hyresnämnderna. Regeringen har
    31 jan. 1985 förordnat bostadsdomaren Hans-Åke Wängberg att inneha långtidsvik. på tjänsten som hyresråd i hyresnämnden i Sthlm, tillika chef f. nämndens kansli, samts. d. utnämnt ass. i Svea hovr. Per Eklund att vara hyresråd i hyresnämnden i Sthlm.

 

Universiteten. Regeringen har
    10 jan. 1985 utnämnt prof. vid universitetet i Uppsala Gunnar Bramstång att vara professor i offentlig rätt vid universitetet i Lund.

 

Statens haverikommission. Regeringen har
    20 dec. 1984 förordnat hyresrådet i hyresnämnden i Stockholm, tillika chef för nämndens kansli, Hans Gullberg att inneha en arvodestjänst som haveriutredare vid statens haverikommission.

 

I detta häfte (s. 89-176)har medverkat bl. a.
Göran Skogh, docent vid universitetet i Lund
Johan Gyllensvärd, f. d. justitieråd
Torkel Gregow, justitieråd
Claes Eklundh, ordförande i arbetsdomstolen
J. Gillis Wetter, advokat i Stockholm
Ingrid Detter Delupis, doctor of Philosophy (Oxford), jur. dr och docent (Stockholm), lecturer on International Legal Order vid London School of Economics
Hans Bagner, advokat i London
Johan Enegren, förste ambassadsekreterare, Washington