Internationellt juristmöte i Waidring

 

Den 28 januari—2 februari 1985 anordnades en internationell konferens för andra gången i Waidring, Österrike, denna gång rörande "International Sales of Moveable Goods". Arrangörer var som förra året praktiserande advokater i samarbete med University of the Pacific, McGeorge School of Law samt juridiska fakulteten vid Salzburgs universitet. Ordförande vid konferensen var den belgiske advokaten Louis Lafili. 61 praktiserande affärsjurister från USA, Australien, Nya Zeeland, Israel, Malaysia och Väst-Europa deltog.
    Rapporter avlämnades rörande ämnets rättsläge i Väst-Europa och USA samt rörande närliggande frågor angående regeringsingripanden, byteshandel, motköp, mutor, äganderättsförbehåll o. l. säkerhetsfrågor. I anslutning till varje rapports avlämnande förekom diskussioner, som var som mest intensiva i anslutning till diskussion om byteshandel och motköp främst med Öst-Europeisk regeringskontrollerad statshandel.
    Stora olikheter konstaterades föreligga mellan olika länders interna rättssystem beträffande giltighet av äganderättsförbehåll och andra säkerhetsfrågor som har stor betydelse i internationell handel. Vidare konstaterades föreligga stora olikheter p.g. a. olika länders mer eller mindre aktiva uppmuntran av internationell handel. Bl. a. konstaterades att vissa amerikanska företags utrikeshandel och eventuella vinster därav var föremål för gynnsam amerikansk beskattning.
    Rapporterna och annat material från konferensen kommer, liksom förra året, att sammanställas och utges inom förlaget Kluwers försorg i Holland under juli/augusti månad.
    Deltagarna i konferensen beslöt slutligen anordna en tredje konferens på samma ställe under en vecka med början den 26 januari 1986 under temat "Drafting and enforcing international contracts".


P.B.

 

I detta häfte (s. 177-256) har medverkat
Lena Dalman, tingsnotarie vid Stockholms tingsrätt
Martin Wahlbäck, f. d. landshövding i Gotlands län
Carl M. Elwing, professor i processrätt vid Lunds universitet
Rune Lindgren, f. d. lagman vid Sölvesborgs tingsrätt
Thorsten Cars, chefsrådman vid Stockholms tingsrätt, allmänhetens pressombudsman
    Björn Edqvist, kanslichef i riksdagens justitieutskott