Försäkringsöverdomstolen. Regeringen har
    21 febr. 1985 utnämnt föredrag. i riksdagens konstitutionsutskott, ass. i hovr. f. Västra Sverige Kjerstin Nordborg att vara försäkringsdomare i försäkringsöverdomstolen.

 

Polismyndigheterna. Regeringen har
    14 febr. 1985 förordnat polisint. vid polismynd. i Härnösand Gullmar Aspefalk att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismäst. vid polismynd. i Oskarshamn.

 

Kronofogdemyndigheterna. Regeringen har
    31 jan. 1985 förordnat kronofogden i Sthlms dt Per-Axel Falk att vara kronofogde i Huddinge dt.

 

I detta häfte (s. 257-336) har medverkat bl. a.
Torgny Håstad, professor i civilrätt vid Uppsala universitet
Göran Lambertz, fiskal i Svea hovrätt
Per-Edwin Wallén, professor i straffrätt vid Lunds universitet
Åke Frändberg, docent i allmän rättslära vid Uppsala universitet
Ulf Bernitz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet
Jan Andréason, doktorand i offentlig rätt vid Uppsala universitet
Rolf H. Lindholm, kansliråd i utrikesdepartementet