Statsrådsberedningen. Regeringen har
    14 mars 1985 förordnat ass. i Svea hovr. Nina Pripp att vara dep. råd i statsrådsberedningen.

 

Utbildningsdepartementet. Regeringen har
    21 mars 1985 förordnat kanslirådet i utbildningsdep:t Hans Sand att inneha långtidsvik. på en tjänst som dep. råd i dep:t.

 

Civildepartementet. Regeringen har
    28 mars 1985 förordnat avd. dir. hos överstyrelsen för ekonomiskt försvar Lena Mindus att vara dep. råd och chef för personalpolitiska enheten i civildep:t.

 

Högsta domstolen. Regeringen har
    28 mars 1985 förordnat ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Björn Molin att fullgöra göromål som ank. på innehavaren av en tjänst som rev. sekr.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    28 mars 1985 utnämnt rådm. i Jönköpings tr Jan Lundqvist att vara hovr. råd, tillika vice ordf. på avd., i Göta hovr.,
    s. d. utnämnt hovr. rådet i hovr. f. Övre Norrland Gunnar Sjöblom att vara hovr. råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s.d. utnämnt hyresrådet i hyresnämnden i Sthlm Sixten Garström och byråchefen vid transportrådet Jan Levin att vara hovr. råd i Svea hovr.,
    s. d. utnämnt ass:a i hovr. f. Övre Norrland Bertil Bondesson och Sven-Erik Gerdin att vara hovr. råd i hovr. samt
    s. d. till hovr. assessorer i Svea hovr. förordnat fisk:a Bengt Agartz, Dag Ekman, Urban Engström, Ingela Halvorsen och Claes Kring.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    28 mars 1985 till kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Sthlm utnämnt byråchefen hos riksdagens ombudsmän, hovr. rådet i hovr. f. Övre Norrland Carl Norström och kammarrättsrådet i kammarrätten Per-Olof Henrikson,
    s. d. utnämnt reg. rättssekr. Sven Palme att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Sthlm samt
    s.d. till kammarrättsassessorer förordnat, i kammarrätten i Sthlm fisk:a Eljena Ulfhake Berglund, Urban Thuresson och Ingrid Gavrell, i kammarrätten i Gbg fisk:a Elisabeth Nilsson och Bengt Lindh samt i kammarrätten i Jönköpings fisk:a Kent Jönsson, Else-Marie Holmstedt och Nils-Ove Äng.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    28 mars 1985 utnämnt rådm. i Helsingborgs tr Göran Norrsell att vara lagm. i Varbergs tr,
    s.d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Västerås tr Thomas Chambert att vara rådm. i Huddinge tr,
    s.d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Huddinge tr John-Olof Wallin att vara rådm. i Falu tr samt
    s.d. utnämnt ass. i hovr. f. Övre Norrland Ulf Andersson att vara rådm. i Östersunds tr.