Personalnotiser 424Länsrätterna. Regeringen har
    28 mars 1985 utnämnt rådm. i lr i Norrbottens län Peter Freudenthal att vara lagm. i lr iGotlands län samt
    11 april 1985 utnämnt förs. rättsrådet och ordf. på avd. i förs. rätten för Södra Sverige Birger Ivarsson att vara rådm. i lr i Jönköpings län.

 

Rikspolisstyrelsen. Regeringen har
    21 mars 1985 förordnat avd. chefen vid rikspolisstyrelsen Ulf Waldau att vara överdir. vid styrelsen.

 

Kronofogdemyndigheterna. Regeringen har
    21 mars 1985 förordnat kronofogden i Västerås dt Leif Olofsson att inneha långtidsvik. på en tjänst som kronofogde i Eskilstuna dt.

 

I detta häfte (s. 337-424) har medverkat bl. a.
Madeleine Löfmarck, professor i straffrätt vid universitetet i Stockholm
Lars Erik Taxell, Åbo Akademis kansler och professor em. vid akademien
Aleksander Peczenik, professor i allmän rättslära vid universitetet i Lund
Hugo Tiberg, professor i civilrätt vid universitetet i Stockholm
Carl Axel Petri, president i kammarrätten i Jönköping
Gustaf Petrén, f. d. regeringsråd
Ronnie Eklund, docent i civilrätt vid universitetet i Stockholm
Lars Lidberg, professor vid institutionen för social- och rättspsykiatri vid
Karolinska Institutet
Nils Wiklund, fil. dr, psykolog
Johnny Kalderstam, förste stiftsnotarie i Lunds stift
Bo Ruthström, fil. lic., jur. kand., ordboksredaktör vid svenska akademins ordboksredaktion