NILS REGNER, HANS REGNER, GÖRAN REGNER. Svensk juridisk litteratur IV. 1971—1982. Institutet för rättsvetenskaplig forskning (CXX). Sthlm 1984. Norstedts. 432 s. Kr. 389, 50.

 

Ett supplement till Nils Regners stora bibliografiska verk över svensk juridisk litteratur utgavs för några år sedan av Hans Regner och Göran Regner (se SvJT 1980 s. 695).

 

494 LitteraturnotiserDetta supplement, som omfattade litteratur från åren 1971—1978 och i enstaka fall även 1979, har nu omarbetats och ajourförts, och resultatet har blivit en ny volym av Regners bibliografi. Den nya volymen omfattar böcker och tidskriftsartiklar från åren 1971—1982 och i någon utsträckning också litteratur från 1983.
    Att framhålla nyttan och värdet av Regners för de allra flesta jurister välkända bibliografi ter sig som en överloppsgärning. Däremot finns det anledning att uttala tillfredsställelse över att även de senaste årens ganska ymniga produktion av svenska juridiska böcker och tidskrifter nu har systematiserats i en ny del av detta standardverk.


H. D-s.