Studiebesök i utlandet för jurister
Genom förmedling av Europarådet ges årligen möjlighet för utländska jurister att avlägga studiebesök i Europarådets medlemsstater. Möjligheten står öppen för rättsvetenskapare, tjänstemän med juridiska arbetsuppgifter i statlig eller kommunal tjänst eller hos vetenskaplig institution, domare och andra praktiserande jurister. Det är sökanden själv som skall ange arten och omfattningen av det önskade studiebesöket, som Europarådet sedan biträder med att ordna. Det finns möjligheter till ekonomiskt bistånd från Europarådet för besöket. Närmare upplysningar och ansökningsformulär för deltagande i ett sådant studiebesök kan erhållas från justitiedepartementet (hovrättsassessor Karin Hökborg, tel. 763 46 78 eller assistent Ingrid Monier, 763 4681). Ansökan skall genom justitiedepartementets förmedling ges in till Europarådet senast den 30 november 1985. Ansökningen bör därför vara justitiedepartementet tillhanda senast den 11 november 1985.

 

Stipendier för studier i europeisk rätt
Europarådet delar årligen ut forskningsstipendier för studier i europeisk rätt. Stipendiet kan sökas av den som vid universitetet har avslutat en kurs i juridiska studier. När det gäller svenska förhållanden bör i vart fall några tentamina för jur.kand.examen ha avlagts. Stipendier kan ges till enskilda forskare eller till ett forskarteam. Närmare upplysningar och ansökningsformulär kan erhållas från justitiedepartementet (hovrättsassessor Karin Hökborg, tel. 763 46 78 eller assistent Ingrid Monier, 763 46 81). Ansökan skall genom justitiedepartementets förmedling ges in till Europarådet senast den 30 november 1985. Ansökningen bör därför vara justitiedepartementet tillhanda senast den 11 november 1985.