518 NotiserStipendier för forskning kring temat "Äganderätten och lagstiftningen om byggande, mark och vatten"
är till ansökan lediga. Ansökan med angivet sökt belopp och forskningsbeskrivning (max 3 A4-sidor) skall vara Stiftelsen Forum för Rättsekonomi, Hagtornsgränd 9, 223 56 LUND, tillhanda senast den 1 oktober 1985.
    För ytterligare information hänvisas till Stiftelsens verkställande ledamot, docent Göran Skogh.

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    26 mars 1985 förordnat ass. i kammarrätten i Sthlm Göran Landerdahl att biträda i dep:t som sakkunnig,
    19 april 1985 förordnat dir. Håkan Gezelius att vara expert i upphovsrättsutredningen,
    23 april 1985 förordnat föredrag. i riksdagens justitieutskott, ass. i Svea hovr. Anna-Karin Lundin att biträda i dep: t som sakkunnig,
    s. d. förordnat led. av riksdagen Karin Israelsson att vara expert i inseminationsutredningen,
    24 april 1985 förordnat ass. i Svea hovr. Per Kjellström att vara bitr. sekr. i sjölagsutredningen samt
    10 maj 1985 förordnat förbundsjuristen Jan Persson att vara expert i rösträttskommittén.

 

Utbildningsdepartementet. Regeringen har
    2 maj 1985 förordnat byråchefen hos universitets- och högskoleämbetet Leif Lindfors att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som dep.råd i utbildningsdep:t.

 

Civildepartementet. Regeringen har
    25 april 1985 förordnat ass. i Svea hovr. Per Virdesten att vara dep.råd och chef för planerings- och budgetsekretariatet i civildepartementet.

 

Bostadsdomstolen. Regeringen har
    18 april 1985 förordnat ass. i Svea hovr. Claes Örn att inneha långtidsvik. på tjänst som lagfaren ledamot i bostadsdomstolen.

 

Rikspolisstyrelsen. Regeringen har
    25 april 1985 förordnat hovr.ass. Claes Kring att vara verksjurist vid rikspolisstyrelsen.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    9 maj 1985 utnämnt reg.rättssekr. Eva Östberg att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Sthlm,
    s. d. utnämnt ass. i kammarrätten i Göteborg Kjell Nystrand att vara kammarrättsråd i kammarrätten samt
    s. d. utnämnt ass. i kammarrätten i Sundsvall Gunnar Pettersén att vara kammarrättsråd i kammarrätten

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    9 maj 1985 förordnat rådm. i Sala tr Erik Ljungkvist att inneha långtidsvik. på tjänsten som lagman i Enköpings tr,
    s. d. utnämnt rådm. i Luleå tr Gunnar Bergh att vara chefsrådm. i tr,
    s. d. utnämnt rev.sekr. Ingrid Almbladh att vara rådm. i S. Roslags tr,
    s. d. utnämnt ass. i Svea hovr. Lars Örbrink att vara rådm. i Falu tr,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Per Moreau att vara rådm. i Hässleholms tr,
    s. d. utnämnt tf. rev.sekr., ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Sven Cavallin att vara rådm. i Kristianstads tr,

 

Personalnotiser 519    s. d. utnämnt ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Bertil Lundgren att vara rådm. i Eslövstr,
    s. d. utnämnt förbundsjuristen Lars Noltorp att vara rådm. i Helsingborgs tr,
    s. d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Umeå tr Leif Eriksson att vara rådm. i Gbgs tr,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Kenneth Ström att vara rådm. i Gbgs tr,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Christer Ström att vara rådm. i Karlstads tr,
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Ulf Melchior att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm. i Huddinge tr samt
    s. d. forordnat ass. i Svea hovr. Hans Nyström att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm. i Uppsala tr.