Länsrätterna. Regeringen har
    11 april 1985 utnämnt förs.rättsrådet och vice ordf. på avd. i förs.rätten för Södra Sverige Birger Ivarsson att vara rådm. i lr i Jönköpings län samt
    9 maj 1985 utnämnt rådm. i lr i Sthlms län Johan Annell att vara chefsrådm. i lr.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    11 april 1985 förordnat polisint. vid polismynd. i Kristinehamn Rolf Kläppe att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismästare vid polismynd. i Kalmar,
    25 april 1985 förordnat polismäst. vid polismynd. i Borlänge Jan Sundman att vara polismästare vid polismynd. i Sandviken,
    9 maj 1985 förordnat avd.dir. vid rikspolisstyrelsen Reine Lindström att vara kanslichef vid polismynd. i Gbg samt
    23 maj 1985 förordnat polismäst. vid polismynd. i Vilhelmina Lars Svärd att vara länspolismästare vid polismynd. i Östersund.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har
    11 april 1985 förordnat länsåkl:a vid länsåkl.mynd i Sthlms län o. Gotlands län Bo Skarinder och Birgit Thunved samt tf. länsåkl. vid samma åkl.mynd. Bengt Strömberg som statsåkl. vid regionåkl.mynd. i Sthlm,
    s. d. förordnat länsåkl. o. chefen för länsåkl.mynd. i Östergötlands län Bertel Mårtensson och länsåkl. vid samma länsåkl.mynd. Ulf Barck-Holst som statsåkl. vid regionåkl.mynd. i Linköping,
    s. d. förordnat distr.åkl. vid länsåkl.mynd. i Kalmar län Bo Svensson som statsåkl. vid regionåkl.mynd. i Kalmar,
    s. d. förordnat länsåkl. vid länsåkl.mynd. i Malmöhus län Carl-Olov Hagberg och avd.dir. vid hovr. över Skåne o. Blekinge Sven-Erik Alhem som statsåkl. vid regionåkl.mynd. i Malmö,
    s. d. förordnat kammaråkl. vid åkl.mynd. i Göteborgs åkl.dt Bengt-Ivar Olsson som statsåkl. vid regionåkl.mynd. i Göteborg,
    s. d. förordnat länsåkl. vid länsåkl.mynd. i Älvsborgs län Lars-Christian Lundström som statsåkl. vid regionåkl.mynd. i Vänersborg,
    s. d. förordnat distr.åkl. vid länsåkl.mynd. i Värmlands län Staffan Söderberg som statsåkl. vid regionåkl.mynd. i Karlstad,
    s. d. förordnat länsåkl. vid länsåkl.mynd. i Norrbottens län Gunnel Lindberg som statsåkl. vid regionåkl.mynd. i Västerås,
    s. d. förordnat länsåkl. vid länsåkl.mynd. i Gävleborgs län Erik Sjöberg och länsåkl.vid länsåkl.mynd. i Kopparbergs län Lennart Larsson som statsåkl. vid regionåkl.mynd. i Gävle,
    s. d. förordnat länsåkl. vid länsåkl.mynd. i Västernorrlands län och Jämtlands län Lennart Heldin som statsåkl. vid regionåkl.mynd. i Härnösand,
    s. d. förordnat tf. länsåkl. vid länsåkl.mynd. i Norrbottens län Lars Lundgren som statsåkl. vid regionåkl.mynd. i Luleå samt
    s. d. förordnat länsåkl:a för speciella mål Sven Dangården, Bengt-Olof Danielsson och Leif Pihlsgård som statsåkl. vid statsåkl.mynd. för speciella mål.

 

520 PersonalnotiserI detta häfte (s. 425520) har medverkat bl. a.
Bertil Bengtsson, justitieråd
Michael Bogdan, professor vid Lunds universitet
Måns Jacobsson, direktör för Internationella oljeskadefonden
Fredrik Sterzel, f. d. justitieråd
Gustaf Petrén, f. d. regeringsråd
Fredrik Zimmer, lektor vid universitetet i Oslo
Ronnie Eklund, docent i civilrätt vid Stockholms universitet
Ulf Bernitz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet
Rolf H. Lindblom, kansliråd i utrikesdepartementet
Johan Munck, rättschef i justitiedepartementet
Bengt Lindeblad, chefsrådman vid Göteborgs tingsrätt
Ulf Klevteg, skyddskonsulent i Nässjö
Rudolf Engström, jur. kand.
Svante Johnsson, sektionschef, Skaraborgs läns allm. förs.kassa
Ulf Lundvik, f. d. justitieombudsman