Justitiedepartementet. Dep.chefen har 14 mars 1985 förordnat adv. Stefan Bernhard att vara expert i upphovsrättsutredningen, 24 maj 1985 förordnat hovr.fisk. Maria Renmyr och hovr.ass. Severin Blomstrand att biträda i dep:t som sakkunniga,
    10 juni förordnat chefsrådm. Anders Stendahl att vara ordf. i rättshjälpskommittén,
    11 juni 1985 förordnat hovr.ass. Bertil Wennberg att biträda i dep:t som sakk.,
    17 juni 1985 förordnat dep.sekr. Birgitta Wittorp att vara expert i data- och offentlighetskommittén,
    18 juni 1985 förordnat rev.sekr. Lena Berke att biträda i dep:t som sakk.,
    2 juli 1985 förordnat överläk. Ragnar Olegårdatt vara expert i inseminationsutredningen samt
    5 juli 1985 forordnat hovr.ass. Roland Halvorsen att biträda i dep:t som sakk.