618 PersonalnotiserFinansdepartementet. Regeringen har 11 juli 1985 förordnat t. f. dep.rådet i finansdep:t Johan Salsbäck att vara dep. råd i dep:t
    s. d. förordnat ass. i kammarrätten i Sthlm Gustaf Sandström att inneha långtidsvik. på en tjänst som dep.råd i finansdep:t samt
    26 juli 1985 förordnat t. f. dep.sekr. i finansdep:t Anita Steen att inneha långtidsvik. påen tjänst som dep.råd i dep:t.

 

Högsta domstolen. Regeringen har
    27 juni 1985 förordnat just.rådet Leif Brundin att vara ordf. på avd. i högsta domstolen.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    6 juni 1985 utnämnt lagm. i Stenungsunds tr Nils Börje Linhné att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr. över Skåne och Blekinge samt
    27 juni 1985 till hovr.assessor förordnat i Svea hovr. fisk:a Pär Nyberg och Göran Lindvall, i Göta hovr. fisk:a Björn Rosén, Rune Thomsson, Maria Renmyr och Per Grevesmühl, i hovr. över Skåne och Blekinge fisk. Stellan Fors, i hovr. för Västra Sverige fisk. Tord Cederberg samt i hovr. för Övre Norrland fisk:a Ola Hansson och Marianne Abdon-Olsson.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    27 juni 1985 till kammarrättsassessorer förordnat, i kammarrätten i Sundsvall fisk. Margareta Larsson och i kammarrätten i Jönköping fisk. Bengt Johansson.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    6 juni 1985 utnämnt rådm. i Eksjö tr Harry Jusélius att vara lagm. i Sjuhäradsbygdens tr,
    s.d. till rådmän i Malmö tr utnämnt ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Hans Andersson, rådm. i Sjuhäradsbygdens tr Krister Theorin och hyresrådet i hyresnämnden i Malmö Gunilla Zetterberg,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. för Västra Sverige Bo Dufwa att vara rådm. i Göteborgs tr samt
    27 juni 1985 utnämnt ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Britt-Marie Riving att vara rådm. i Malmö tr.

 

Länsrätterna. Regeringen har
    6 juni 1985 förordnat t. f. rådm. i lr i Sthlms län, ass. i lr Lars-Uno Florén att vara rådm. i lr.

 

Allmänna advokatbyråerna. Regeringen har
    26 juli 1985 förordnat adv. Håkan Wiberg att vara chef för allm. adv.byrån i Gävle

 

Rikspolisstyrelsen. Regeringen har
    27 juni 1985 förordnat avd.dir. vid försvarets materielverk Björn Lindqvist att vara byråchef vid rikspolisstyrelsen.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    27 juni 1985 förordnat polismäst. vid polismynd. i Falköping Johan Lindén att fullgöra göromål som ank. på innehavare av tjänsten som polismäst. vid polismynd. i Skara.

 

Kriminalvården. Regeringen har
    13 juni 1985 förordnat krim.vårdsdir. i krim.vårdens Uppsalaregion Inger Willén att vara krim.vårdsdir. i krim.vårdens Nyköpingsregion samt
    s. d. förordnat krim.vårdsdir. i krim.vårdens Umeåregion Gunnar Engström att vara krim.vårdsdir. i krim.vårdens Stockholmsregion.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har
    8 aug. 1985 förordnat distr.åkl. vid regionåkl.mynd. i Västerås Stefan Karlmarker att inneha långtidsvik. på tjänsten som statsåkl. vid mynd. samt
    s.d. förordnat distr.åkl. vid regionåkl.mynd. i Gävle Svante Mellstrand att inneha långtidsvik. på en tjänst som statsåkl. vid mynd.