Personalnotiser 619Försäkringsrätterna. Regeringen har
    27 juni 1985 till försäkringsrättsråd utnämnt, i försäkringsrätten för Södra Sverige förs.rättsass:a Lennart Assarsson, Marie-Louise Berg, Ann-Charlotte Fagerholm och Jan Jansson, i försäkringsrätten för Mellansverige försäkr.rättsass:a Gunnar Bergqvist, Herman Josephson, Hanserik Nordlund och Jarl-Erik Wallenberg samt i försäkringsrätten för Norra Sverige förs:rättsass. Margareta Bondesson

 

Kronofogdemyndigheterna. Regeringen har
    23 maj 1985 förordnat kronofogden i Karlstads dt Claes-Göran Wigren att vara kronofogde i Arvika dt,
    30 maj 1985 förordnat kronofogdesekr. i Örebro dt Rickard Knutsen-Öy att vara kronofogde i dt,
    26 juli 1985 förordnat kronofogdesekr. i Södertälje Bodil Björninger-Sjökvist att vara kronofogde i Eskilstuna samt
    s. d. förordnat kronofogdesekr. i Jönköping Bengt Ekö att inneha långtidsvik. på en tjänst som kronofogde i Jönköping.

 

 

I detta häfte (s. 521619) har medverkat bl. a.
Mats Börjesson, generaldirektör vid domstolverket
Ulf Göransson, jur. doktor, fiskal i Svea hovrätt
Fritjof Lejman, f. d. professor
Kurt Holmgren, f. d. regeringsråd
Bror Rittri, hyresråd vid hyrsnämnden och arrendenämnden i Göteborg
Bjørn Engstrøm, advokat, Oslo