Personalnotiser 707Domstolsverket. Regeringen har
    29 aug. 1985 förordnat enhetschefen vid statens råd för byggnadsforskning Per Bylén att vara byråchef vid domstolsverket.

 

Högsta domstolen. Regeringen har
    15 aug. 1985 förordnat hovr.ass. Jan Hallström att fullgöra de göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    22 aug. 1985 utnämnt t. f. hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr. Åke Holmberg att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr., samt
    5 sept. 1985 till hovr.råd i Svea hovr. utnämnt bostadsdomaren Bo Drangel, rådm. i Sthlms tr. Rolf Dahlgren och byråchefen hos riksåklagaren Gustaf Lagerbielke.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    22 aug. 1985 utnämnt t. f. rådm. i Uppsala tr., ass. i Svea hovr. Hans Nyström att vara rådm. i Huddinge tr.,
    s. d. utnämnt ass. i Svea hovr. Erik Essén att vara rådm. i Helsingborgs tr.,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. för Övre Norrland Peter Hertling att vara rådm. i Karlstads tr.,
    s. d. utnämnt hovr.rådet i hovr. f. Nedre Norrland Britt Björneke att vara rådm. i Sundsvalls tr. samt lagm. i Östersunds tr. Anders Palm att vara lagm. i Växjö tr.
    s. d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Gällivare tr. Bertil Bodén att vara rådm. i Sundsvalls tr.

 

Länsrätterna. Regeringen har
    22 aug. 1985 utnämnt extra rådmännen i lr. i Sthlms. län Margarethe Sundelin och Per Grivenfeldt att vara rådmän i lr.
    s. d. förordnat länsrättsass. i lr. i Sthlms län Karl-Eric Ståhlberg att vara extra rådm. i lr.
    s.d. utnämnt t.f. reg. rättssekr. Lars Höijertz att vara rådm. i lr. i Norrbottens län samt
    5 sept. 1985 förordnat länsrättsass. i lr. i Sthlms län Rolf Jonsson att vara rådm. i lr.

 

Hyresnämnderna. Regeringen har
    22 aug. 1985 utnämnt extra hyresrådet i hyresnämnden i Sthlm Bo Malmgren att vara hyresråd i hyresnämnden.

 

Allmänna advokatbyråerna. Regeringen har
    12 sept. 1985 förordnat juristen vid Västra allm. adv.byrån i Sthlm., adv. Anders Wikare att inneha ett långtidsvik. på tjänsten som chef vid allm. adv.byrån i Solna.

 

Kronofogdemyndigheterna. Regeringen har
    8 aug. 1985 förordnat t. f. chefskronofogden i Sollentuna dt. Claes Florin att vara kronodir. i Göteborgs dt.
    22 aug. 1985 förordnat kronofogden vid kronofogdemynd. i Sthlm. Roland Steen att vara chefskronofogde vid kronofogdemynd. i Södertälje.

 

708 NotiserI detta häfte (s. 621708) har medverkat bl. a.
Catarina Holtz, sakkunnig i justitiedepartementet
Rolf H. Lindholm, kansliråd i utrikesdepartementet
Bertil Bengtsson, justitieråd
Göran Håkansson, sakkunnig i justitiedepartementet
Astrid Holgersson, vittnespsykolog
Ingrid Detter Delupis, doctor of Philosophy (Oxford), jur. dr och docent (Stockholm), lecturer on International Legal Order vid London School of Economics
Björn Edqvist, kanslichef i riksdagens justitieutskott