790 NotiserAnna-Lisa Ahlberg avled den 9 juni 1984. Hon var född den 12 november 1902 i Köping och avlade stud.ex. 1922. Efter jur.kand.ex. blev hon biträdande jurist vid Samuel Hesses adv. byrå i Härnösand, vilken byrå hon övertog vid Hesses död. Hon drev byrån fram till sin pensionering.

 

Härje Dalin avled den 19 juni 1984. Han var född den 3 april 1916 i Pajala. Efter jur.kand.ex. i Uppsala tjänstgjorde han som tingsnotarie vid domsagan i Säffle. Därefter var han stadsfiskal i Karlskrona och Göteborg samt landsfogde i Karlstad, Gävle och Uppsala innan han år 1958 kom som distriktsåklagare till Örebro.

 

Ragnar Emanuelsson avled den 22 juni 1984. Han var född den 20 juni 1919 i Vänersborg. Efter jur.kand.ex. i Stockholm och tingstjänstgöring i Nedersiljans domsaga tjänstgjorde han vid åklagarmyndigheterna i Stockholm och Jönköping. 1965 kom han till åklagarmyndigheten i Malmö där han sedermera blev kammaråklagare.

 

Jacques de Maré avled den 25 juni 1984. Han var född den 14 september 1907. Efter jur.kand.ex. i Lund tjänstgjorde han som tingsnotarie och kom därpå till länsstyrelsen i Karlskrona. Senare tjänstgjorde han som 1:e länsnot. vid länsstyrelsen i Halmstad. 1964 återvände han till Karlskrona som 1:e länsass.

 

Johannes Dillner avled den 27 juni 1984. Han var född den 9 januari 1903 i Skellefteå. Efter jur.kand.ex. i Stockholm kom han i början av 30-talet till ecklesiastikdep:t. Han blev kansliråd 1946, exp.chef 1952 och regeringsråd 1958. Under 1944—45 var han VD i Stim. 1949 promoverades han till odont.hedersdoktor i Stockholm.

 

Atle Eriksson avled den 11 juli 1984. Han var född den 17 september 1893 i Norrtälje. Efter jur.kand.ex. i Uppsala blev han kriminalassessor vid Stockholms rådhusrätt 1922, assessor 1931 och rådman 1944. Fr. o. m. 1948 var han ordf. på avd. i rådhusrätten.

 

Helena Jacobsson avled den 12 juli 1984. Hon var född den 2 mars 1921 i Göteborg och avlade stud.ex. i Uddevalla 1940. Efter jur.kand.ex. i Lund fullgjorde hon tingstjänstgöring i Luleå och blev sedan taxeringsinsp. och taxeringsint. vid länsstyrelserna i Stockholms, Kronobergs och Malmöhus län. 1971 blev hon ordf. i länsskatterätten i Malmöhus län och 1979 chefsrådman vid länsrätten.

 

Sten Sandell avled den 12 juli 1984. Han var född i Malmö den 30 juli 1918. Efter stud.ex. i Malmö avlade han jur.kand.ex. i Lund 1943. Därefter var han anställd som bolagsjurist i Höganäsbolaget och Skånska cementgjuteriet. 1962 öppnade han en juridisk byrå i Malmö och blev 1964 medlem i advokatsamfundet.