792 NotiserOve Brandt avled den 4 september 1984. Han var född den 2 november 1914 i Stockholm. Han växte upp i Nice, Frankrike, och avlade sin bachelier-èslettres vid Lycée de Nice. 1941 avlade han jur.kand.ex. i Stockholm. 1942 erhöll han anställning i Sjöförsäkrings AB Öresund i Malmö. Efter tjänstgöring i olika försäkringsbolag blev han verkställande direktör och styrelseledamot i Le Blanc et de Nicolay AG, Zürich.

 

Bertil Holmberg avled den 15 september 1984. Han var född den 6 april 1920 i Malmö. Efter stud.ex. och jur.kand.ex. i Lund fullgjorde han tingstjänstgöring i Kalix. Efter tingstjänstgöringen inträdde han i kammarrätten i Stockholm, där han 1973 blev vice ordförande på avdelning. 1976 blev han lagman i kammarrätten i Jönköping och under åren 1979—82 uppehöll han presidentämbetet i kammarrätten där.

 

Eric Wennerholm avled den 20 september 1984. Han var född den 17 maj 1903 i Stockholm. Efter stud.ex. och jur.kand.ex. i Uppsala arbetade han en tid som teaterkritiker i Uppsala Nya Tidning innan han 1934 knöts till en advokatbyrå i Stockholm. 1958 blev han verkställande direktör i Sandrews stiftelse, 1964—69 VD i Sandrews Film & Teater AB och därefter styrelseordförande i bolaget.

 

Enoc Nilhagen avled den 30 september 1984. Han var född den 23 september 1914 i Knislinge. 1933 avlade han stud.ex. i Kristianstad. Efter jur.kand.ex. och studier vid handelshögskolan i Stockholm tingsmeriterade han sig i Villands domsaga i Kristianstad. 1948 anställdes han vid Överstyrelsen för Yrkesutbildning, vilken senare slogs samman med skolöverstyrelsen där han tjänstgjorde som byrådirektör till sin pensionering.

 

Kurt Klingemann avled den 1 oktober 1984. Han var född den 28 november 1905 i Kristianstad. 1923 avlade han stud.ex. och 1933 landsfiskalsex. 1948 blev han landsfiskal i Svedala och när polisväsendet förstatligades och omorganiserades 1965 blev han kronofogde i Trelleborg.

 

Sten Levander avled den 5 oktober 1984. Han var född den 30 september 1904 i Nynäshamn. Efter stud.ex. och jur.kand.ex. startade han i början av 1930-talet en advokatbyrå i Gävle. Fr. o.m. 1937 överlät han verksamheten och flyttade till Falun, där han startade och fram till 1974 drev Levanders advokatbyrå.

 

Ture Johansson avled den 10 november 1984. Han var född den 27 februari 1903 i Göteborg. Efter stud.ex. avlade han 1933 jur.kand.ex. Han tjänstgjorde vid Göteborgs stads rättshjälpsanstalt och vid G. Fitgers advokatbyrå innan han 1938 blev anställd vid Göteborgs bank.

 

Erik Söderlund avled den 16 november 1984. Han var född den 15 augusti 1910 i Nyköping. Efter stud.ex. i Strängnäs och jur.kand.ex. i Uppsala fullgjorde han tingstjänstgöring i Bollnäs. 1942 anställdes han vid Landsstaten i Nyköping. 1956 utnämndes han till länsassessor vid länsstyrelsen i Södermanlands län och samma år blev han uppbördsdirektör i Värmlands län.