Jönköpings tingsrätt i nya lokaler

 

Vid tingsrättsreformen bildades Jönköpings tingsrätt genom sammanslagning av rådhusrätten i Jönköping och Tveta, Vista och Mo häradsrätt. Tingsrätten disponerade lokaler i rådhuset, tillhörigt kommunen, och i den förutvarande häradsrättens tingshus på Kapellgatan 5, vari bl. a. inskrivningsmyndigheten inrymdes. Lokalerna var inte i allo anpassade för en domstol.
    Tingsrättens lokalfråga höll på att lösas genom det s. k. rättscenterprojektet för ett flertal myndigheter i Jönköping. Av statsfinansiella skäl skrinlades planerna emellertid våren 1981. I slutet av året uppsades tingsrätten för avflyttning från rådhuset till årsskiftet 1983/84. På våren 1982 öppnades en möjlighet att lösa tingsrättens lokalfråga separat genom inflyttning i en av Stiftelsen Vätterhem projekterad kontors- och affärsfastighet i kvarteret Aspen vid Östra Storgatan, Hovrättstorget.
    Projektering och byggande gick hand i hand. "Första spadtaget" togs i december 1982. I april 1984 inflyttade tingsrätten i nya och ändamålsenliga lokaler. Dessa omfattar — förutom entré i gatuplanet — kontorsutrymmen i våningsplanet 1 tr. samt inskrivningsmyndighet, tingssalar, förberedelserum m. m. 2 tr. upp. Byggnaden har ritats av arkitekten Gustaf Hållén, Arkitekthuset, Jönköping.
    De nya lokalerna invigdes vid en högtidssammankomst den 7 maj 1984, en dag med vackert och soligt väder. Ceremonien ägde rum i stadsbibliotekets hörsal, Focus. Lagmannen Christer Wibling hälsade välkommen samt gav en kort historisk återblick och en redogörelse för lokalernas tillblivelse. Justitieministern Sten Wickbom höll därefter invigningsanförandet, varvid han bland annat gav några glimtar från sin tid som tingsnotarie i Tveta, Vista och Mo domsaga. Lyckönskningar framfördes av presidenterna för Göta hovrätt och för kammarrätten i Jönköping samt av företrädare för andra domstolar i staden och länet, Jönköpings kommun, åklagarna, advokatkåren, nämndemännen, byggherren och arkitekten. Regionmusikens kammarorkester, dirigent Josef Helperin, gav en mycket uppskattad musikalisk inramning åt högtidligheten. Efter denna skedde visning av de nya tingsrättslokalerna. På kvällen firades invigningen med en middag i Stora Hotellets spegelsal.


C. W.

 

Lagjubileum i Riddarhuset

 

Den 13 december 1734 kunde ständerna vid ett plenum plenorum i Riddarhusets stora sal gemensamt förklara att man hade antagit en ny lag - "en allmen, beständig och oryggelig Sveriges lag". På 250-årsdagen av denna händelse anordnade Svea hovrätt och juridiska fakulteten vid Stockholms universitet gemensamt en högtidssammankomst i den sal där lagen hade antagits.
    Efter öppningsanföranden av hovrättspresidenten Birgitta Blom och dekanus vid juridiska fakulteten, professorn Hans Ragnemalm, talade professorn Claes Peterson vid Stockholms universitet över ämnet "Medeltida lag eller upplysningskodifikation? Till frågan om lagsynen i 1734 års lag."

 

Notiser 85    Som en motvikt mot all denna lärdom framträdde härefter en grupp studenter under den gemensamma beteckningen Keep Choir och lät sina välskolade röster ljuda i bland annat ett antal Christmas Carols.
    1734 års lag anses fortfarande vara den gällande allmänna lagen inte bara i Sverige utan också i Finland. Detta förhållande utvecklades närmare av professorn vid Åbo universitet, Lars Björne, i ett anförande som var betitlat "Finland och 1734 års lag. Något om rättsutvecklingen efter 1809."
    Efter förfriskningar i Riddarhusets trapphall framförde föreningen Yngre Jurister vid Svea hovrätt ett rollspel om en rättegång år 1780 i Stockholms kämnersrätt. Spelet inleddes med att hovrättsassessorn Olof Söderström introducerade åskådarna i det dåtida stockholmska livet såväl utanför som inom kämnersrätten.
    Sammankomsten avslutades med svensk 1700-talsmusik, framförd av Stockholms akademiska orkesterförening.


A.A.