Erik Skoglund avled 22 febr. 1984. Han var född l okt. 1903 i Stockholm, avlade stud.ex. 1922 och jur.kand.ex. i Stockholm 1928. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Svea hovrätt kom han till socialdepartementet där han under åren 1934—53 hade amanuens- och kanslisekreterarebefattningar. 1954 blev han chef för Statens biografbyrå.

 

Matts Ingel Rabenius avled 27 febr. 1984. Han var född 16 aug. 1909 i Stockholm, avlade stud.ex. 1928 och jur.kand.ex. i Stockholm 1934. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring vid överståthållarämbetet biträdde han 1943 i kammarrätten där han blev assessor 1945 och kammarrättsråd 1972.

 

Knut Halvar Klefbom avled 6 mars 1984. Han var född 29 nov. 1904 i Särbrå, Västernorrlands län, avlade stud.ex. 1923 och jur.kand.ex. i Uppsala 1929. Efter tingstjänstgöring tjänstgjorde han som stiftssekreterare först i Visby och Luleå innan han 1956 kom till Stockholms domkapitel.

 

Ian Lennart Lagergren avled 12 mars 1984. Han var född 24 sept. 1927 i London, avlade stud.ex. 1947 och jur.kand.ex. i Uppsala 1958. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i socialdepartementet kom han till Internationella arbetsorganisationen i Genève där han blev chef för avdelningen för internationella arbetsnormer.

 

Bo Alexander Ljungberg avled 19 mars 1984. Han var född 21 nov. 1911 i Malmö, avlade stud.ex. 1930 och jur.kand.ex. i Lund 1938. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Göta hovrätt där han blev fiskal 1942. 1944—61 var han rådman och stadsfogde i Alingsås, 1961 — 71 häradshövding i Luggude domsaga och från 1971 chefsrådman i Helsingborgs tingsrätt.