Personalnotiser 87Jordbruksdepartementet. Regeringen har
    20 dec. 1984 förordnat kanslirådet i jordbruksdep:t Stefan de Maré att inneha långtidsvik. på en tjänst som dep.råd i dep:t.

 

Högsta domstolen. Regeringen har
    20 dec. 1984 förordnat ass:a i hovr. över Skåne o. Blekinge Frank Orton och Sven Cavallin att fullgöra göromål som ank. på innehavare av tjänster som rev.sekr.

 

Regeringsrätten. Regeringen har
    20 dec. 1984 förordnat ass. i kammarrätten i Sthlm Bengt Siversen, ass:a i kammarrätten i Göteborg John-Erik Mattsson och Göran Sjöbeck samt länsrättsass. i lr i Västmanlands län Bernt Åkerblom att inneha långtidsvik. på tjänster som reg.rättssekr.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    22 nov. 1984 utnämnt ass. i Svea hovr. Ann-Christine Zachrisson att vara hovr.råd i hovr.,
    29 nov. 1984 förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Åke Holmberg att fullgöra göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. förordnat hovr.rådet i hovr. f. Västra Sverige Birgitta Gislev att inneha långtidsvik. på en tjänst som hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr. samt
    20 dec. 1984 till hovr.assessorer förordnat, i Svea hovr. fisk:a Karl-Gustav Gren, Lars Haglind, Olle Sahlin och Olov Sörheim, i hovr. f. Västra Sverige fisk:a Lars Friman och Jonny Boo samt i hovr. f. Övre Norrland fisk. Filippa Täckholm.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    20 dec. 1984 till kammarrättsassessorer förordnat, i kammarrätten i Sthlm fiskalerna Ingrid Uggla och Anna-Karin Hoffstedt samt länsrättsass. Maud Hartzell, i kammarrätten i Jönköping fisk:a Christer Abrahamsson och Bo Johansson samt i kammarrätten i Sundsvall fisk. Bo Lindgren.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    8 nov. 1984 utnämnt o. förflyttat rådm. i Skövde tr Hans Cederberg att vara rådm. i S. Roslags tr,
    29 nov. 1984 utnämnt hovr.rådet i Svea hovr. Tomas Nordqvist att vara lagm. i Handens tr,
    s. d. utnämnt hovr.rådet i Svea hovr. Bengt Eliason att vara lagm. i Nyköpings tr,
    s. d. utnämnt rådm. i Falu tr Carl-Oscar Larson att vara lagm. i Köpings tr,
    s. d. utnämnt hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i hovr. f. Övre Norrland Lennart Böhme att vara lagm. i Mariestads tr,
    s. d. utnämnt t. f. rådm. i Handens tr, ass. i Svea hovr. Håkan Envall att vara rådm. i tr,
    s. d. utnämnt ass. i Svea hovr. Erik Hellström att vara rådm. i Uppsala tr,
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Marc Calais att vara extra rådm. i Uppsala tr,
    s. d. till rådmän i Norrköpings tr utnämnt rev.sekr. Johan Östling och t. f. rådm. i tr, ass. i Göta hovr. Lennart Andersson,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Agne Nilsson att vara rådm. i Helsingborgs tr samt
    6 dec. 1984 utnämnt hovr.rådet i hovr. f. Övre Norrland Thomas Södermark att vara rådm. i Umeå tr.

 

Allmänna advokatbyråerna. Regeringen har
    8 nov. 1984 förordnat juristen vid allm. adv.byrån i Uppsala, advokaten Sigurd Gustafsson att inneha långtidsvik. på tjänsten som chef vid byrån samt
    29 nov. 1984 förordnat advokaten Ulf Collin att vara chef för allm. adv.byrån i Sundsvall.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har
    8 nov. 1984 utnämnt kammaråkl. vid åkl. mynd. i Gbgs dt Erik Ekström att vara chefsåkl. i dt,
    29 nov. 1984 förordnat distriktsåkl. Britta Bjelle att inneha långtidsvik. på tjänsten som länsåkl. i Norrbottens län samt
    6 dec. 1984 förordnat kammaråkl. Torsten Wolff att inneha långtidsvik. på en tjänst som länsåkl. för speciella mål.