88 PersonalnotiserPolisväsendet. Regeringen har
    8 nov. 1984 förordnat polisint. vid polismynd. i Lund Sune Pettersson att vara polismästare vid polismynd. i Kungsbacka samt
    15 nov. 1984 förordnat polisint. i Mjölby dt Lars Engström att inneha långtidsvik. på tjänsten som bitr. länspolischef vid länsstyrelsen i Östergötlands län.

 

Försäkringsrätterna. Regeringen har
    20 dec. 1984 utnämnt t. f. förs.rättsrådet och vice ordf. på avd. i förs.rätten för Mellansverige Britt-Marie Strandberg att vara förs.rättsråd och vice ordf. på avd. i förs.rätten samt
    s.d. utnämnt förs.rättsass. hos förs.rätten för Mellansverige Margareta Börjesson att vara förs.rättsråd i förs.rätten.

 

Kronofogdemyndigheterna. Regeringen har
    1 nov. 1984 förordnat kronofogden i Karlskoga dt Ingemar Asp att vara kronofogde iÖrebro dt.

 

 

 

 

I detta häfte (s. 1-88) har medverkat bl. a.
Olle Hoflund, professor i straffrätt vid Stockholms universitet
Rolf A. Schütze, professor, Rechtsanwalt und Notar, Stuttgart
Lotta Westerhäll-Gisselsson, docent vid Lunds universitet
Henrik Hessler, f. d. justitieråd
Sven A. Leander, kanslichef i högsta domstolen
Ingvar Fridell, tekn. lic., ordförande i Sveriges Villaägareförbund
Ove Bring, sakkunnig i utrikesdepartementet
Anders Axlund, jur. kand., Uppsala
Barbro Hegrelius Jonson, hovrättsråd i hovrätten för Nedre Norrland
Nils Jareborg, professor i allmän rättslära vid Uppsala universitet
Karl-Erik Skarvall, f. d. hovrättspresident
Gunnar Björklund, jur. kand., byggnadsingenjör, Norrköping