ÖRJAN TELEMAN. Bodelning efter äktenskapsskillnad. Andra uppl. Sthlm 1985. Norstedts. 324 s.

 

I denna bok lämnas en utförlig men lättillgänglig redogörelse för giftermålsbalkens bestämmelser om bodelning efter äktenskapsskillnad, för deras tolkning och praktiska tillämpning. Uppmärksamheten riktas på många av de problem som kan uppkomma i praktiken, och rättspraxis och ställningstaganden i den juridiska litteraturen redovisas.
    Boken har en klart praktisk inriktning, och det märks att dess författare som advokat har förvärvat en omfattande erfarenhet av problemen och av hur de bör lösas. Det är den andra upplagan av boken som nu har utkommit, knappt tre år efter den första. I den nya upplagan redovisas åtskilliga nya rättsfall,och texten har också bearbetats i andra hänseenden. Resultatet har blivit en framställning som bör kunna ge god vägledning till dem som har att befatta sig med bodelningsproblem i praktiken.
 

H. D-s