Justitedepartementet. Regeringen har
    30 jan. 1986 förordnat dep.rådet i justitiedep:t, ass. i Svea hovr. Karl-Gunnar Ekeberg att vara exp.chef i dep:t.Dep.chefen har
    20 jan. 1986 förordnat rådm Ulf Hellbacher att vara expert och hovr.ass. Per Kjellström att vara sekr. i sjölagsutredningen,
    21 jan. 1986 förordnat prof. Ulf Bernitz och dir. Hans Hilton att vara experter i upphovsrättsutredningen,
    5 febr. 1986 förordnat hovr.ass. Krister Thelin att vara sekr. i förmynderskapsutredningen samt
    s. d. förordnat hovr.ass. Ann-Louise Eksborg att biträda i dep:t som sakk.

 

Högsta domstolen. Regeringen har
    21 nov. 1985 förordnat justitierådet Olof Höglund att vara ordf. i högsta domstolen (om Olof Höglund se SvJT 1968 s. 350) samt
    s. d. utnämnt ordf. i arbetsdomstolen, f. d. justitierådet Hans Stark att vara justiteråd (om Hans Stark se SvJT 1973 s. 652 o. 751).

 

Datainspektionen. Regeringen har
    30 jan. 1986 förordnat gen.dir. i domstolsverket Mats Börjesson att vara generaldir. och chef för datainspektionen.

 

Domstolsverket. Regeringen har
    30 jan. 1986 förordnat hovr.lagm. i Göta hovr. Lars Åhlén att vara generaldir. och chef för domstolsverket.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    30 jan. 1986 till kammarrättsråd i kammarrätten i Sundsvall utnämnt dep.rådet i justitiedep:t, ass. i kammarrätten i Stockholm Klas Bergenstrand och ass. i kammarrätten i Sundsvall Jan-Åke Larsson

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    30 jan. 1986 förordnat rådm. i Sthlms tr Göran Stigenberg att inneha långtidsvik. på en tjänst som chefsrådm. i tr,
    s.d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Sollentuna tr Gunnar Holmgren att vara rådm. i Stockholms tr,
    s. d. utnämnt ass. i Svea hovr. Per Sören Olsson att vara rådm. i Stockholms tr, s.d. utnämnt ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Axel Lundquist att vara rådm. i Malmö tr samt
    s. d. utnämnt t. f. reg.rättssekr., ass. i kammarrätten i Gbg Sten Ekeroth att vara rådm. i Varbergs tr.

 

Hyresnämnderna. Regeringen har
    31 okt. 1985 förordnat t. f. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Lennart Wallström att vara extra hyresråd i hyresnämnden i Sthlm.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har
    16 jan. 1986 förordnat statsåkl. vid regionåkl.mynd. i Sthlm Bo Skarinder att vara statsåkl. vid statsåkl.mynd. för speciella mål.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    24 okt. 1985 förordnat polisint. vid polismynd. i Borlänge Dag Wixner att vara polismästare vid mynd.,
    s.d. förordnat t.f. polismäst. vid polismynd. i Oskarshamn Gullmar Aspefalk att vara polismästare vid polismynd. i Falun,
    s.d. förordnat polisint. vid polismynd. i Boden Karl-Bertil Arosenius att fullgöra göromål som ank. på innehavaren av tjänsten som polismästare vid mynd. samt
    s.d. förordnat polismäst. vid polismynd. i Storuman Lars Göran Carlsson att vara polismästare vid polismynd. i Gällivare.