Personalnotiser 247Högsta Domstolen har
    26 febr. 1986 förordnat ass. i Göta hovr. Nils-Erik Andersson att inneha göromålsförordnande som rev. sekr.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    20 mars 1986 utnämnt rådm. i Trelleborgs tr Bo Ericson att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr. över Skåne o. Blekinge.
    Svea hovr. har 1 april 1986 till hovr.assessorer förordnat fisk:a Kristina Boutz, Kenny Carlsson, Håkan Larson, Anders Lenander, Peter Rosén och Charlotte Wedberg.
    Hovr. över Skåne o. Blekinge har 1 april 1986 förordnat fisk. Östen Mandelholm till hovr.ass.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    20 mars 1986 utnämnt o. förflyttat rådm. i Alingsås tr Bengt Gustavsson att vara rådm. i Göteborgs tr.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    13 febr. 1986 förordnat polismäst. vid polismynd. i Lycksele Per Fryksén att vara polismäst. vid polismynd. i Falköping,
    20 febr. 1986 förordnat polisint. vid polismynd. i Skövde Johan von Sydow att fullgöra göromål som ank. på innehavaren av tjänsten som polismäst. vid polismynd. i Skara samt
    27 febr. 1986 förordnat polissekr. Leif Jerner att vara polismäst. vid polismynd. i Vilhelmina.

 

Försäkringsrätterna. Regeringen har
    20 mars 1986 utnämnt kammarrättsrådet i kammarrätten i Sthlm Olov Mattsson att vara förs.rättsråd och ordf. på avd. hos försäkringsrätten för Mellansverige.

 

Kronofogdemyndigheterna. Regeringen har
    6 mars 1986 förordnat kronofogden vid kronofogdemynd. i Kristianstads dt Eilert Nilsson att vara chefskronofogde i Trelleborg.

 

248I detta häfte (s. 169-248) har medverkat bl. a.

 

Erland Conradi, f. d. justitieråd, ordf. i brottsskadenämnden
Krister Thelin, hovrättsassessor, hovrätten över Skåne och Blekinge
Olof Söderström, hovrättsassessor, Svea hovrätt
Bengt Almebäck, kammarrättsassessor, kammarrätten i Jönköping
Rolf H. Lindholm, kansliråd i utrikesdepartementet
Ulf K. Nordenson, justitieråd
Michael Bogdan, professor i civilrätt vid Lunds universitet
Ronnie Eklund, docent i civilrätt vid Stockholms universitet
Göran Lambertz, hovrättsfiskal, Svea hovrätt
Bertil Häggman, kronofogde i Ängelholm
Peter Nilsson, tingsnotarie, Trollhättans tingsrätt
Håkan Berglin, hovrättsfiskal, Svea hovrätt