Justitiedepartementet. Regeringen har
15 maj 1986 förordnat byråchefen hos riksåklagaren Dag Victor att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som dep.råd i justitiedep:t.

 

Finansdepartementet. Dep.chefen har
28 april 1986 förordnat reg.rådet Ulla Wadell att vara särskild utredare i utredningen med uppdrag att göra en översyn av reklamskattelagen.

 

Industridepartementet. Regeringen har
    24 april 1986 förordnat dep.sekr. Kjell Jansson att vara t.f. dep.råd i industridep:t.

 

Kommunikationsdepartementet. Regeringen har
    10 april 1986 förordnat hovr.ass. Christina Striby att vara exp.chef i kommunikationsdep:t samt
    17 april 1986 förordnat statssekr. i statsrådsberedningen Ulf Dahlsten att vara statssekr. i kommunikationsdep:t.

 

Datainspektionen. Regeringen har
    29 april 1986 förordnat ass. i Svea hovr. Ulf G. Berg att inneha långtidsvik. på en tjänst som byråchef i datainspektionen.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    24 april 1986 utnämnt hovr.råden i Svea hovr. Olof Bremberg och Kaj Grahn att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.
    s.d. utnämnt rev.sekr. Lennart Grobgeld och ass. i Svea hovr. Eva Wagner Wikström att var hov.råd i Svea hovr. samt
    22 maj 1986 förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Claes Göran Palmgren att fullgöra göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr.råd tillika vice ordf. på avd., i hovr.samt s.d. utnämnt rådm. i Sala tr. Erik Ljungkvist att vara hovr.råd i Svea hovr.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    17 april 1986 utnämnt ass. i Svea hovr. Bo Lövén att vara rådm. i S. Roslags tr.
    22 maj 1986 utnämnt rådm. i Örebro tr. Anders Wijkström att vara lagm. i Västerviks tr,
    s.d. utnämnt rådm. i Skövde tr. Bertil Holmqvist att vara lagm. i tr.,
    s.d. utnämnt rådm. i Östersunds tr. Carl-Gustaf Alvemark att vara chefsrådm. i tr,
    s.d. utnämnt avd.dir. i domstolsverket, ass. i Göta hovr. Lars Dahlstedt att vara rådm. i Linköpings tr. samt
    s.d. förordnat ass. i hovr. f. Nedre Norrland Kjell Yngveson att inneha ett långtidsvik. på tjänst som rådm. i Sundsvalls tr.

 

Allmänna advokatbyråerna. Regeringen har
    10 april 1986 förordnat juristen vid allm. advokatbyrån i Falun, adv. Olle Malmströmatt vara chef för adv.byrån.

 

Polismyndigheterna. Regeringen har
    22 maj 1986 förordnat polismäst. vid polismynd. i Malmö Nils E. Åhmansson att vara länspolismäst. vid mynd.

 

Åklagarmyndigheterna. Regeringen har
    22 maj 1986 utnämnt avd.dir. hos riksåklagaren Ingemar Erviken att vara chefsåkl. vid åkl.mynd. i Sthlms dt,
    s.d. förordnat kammaråkl. vid åkl.mynd. i Sthlms dt Birgitta Fernqvist att vara statsåkl. vid regionåkl.mynd. i Sthlm samt
    s.d. förordnat statsåkl. vid statsåkl.mynd. för speciella mål Leif Pihlsgård att vara statsåkl. vid regionåkl.mynd. i Malmö.