324Kronofogdemyndigheterna. Regeringen har
    10 april 1986 förordnat chefskronofogden i Östersunds dt Arne Fall att vara chefskronofogde i Sollentuna.

 

I detta häfte (s. 249-324) har medverkat bl.a.

 

Bert Lehrberg, doktorand vid universitetet i Uppsala
Bertil Lundberg, advokat i Kungsbacka
Torkel Gregow, justitieråd
Hugo Tiberg, professor i civilrätt vid universitetet i Stockholm
Håkan Berglin, hovrättsfiskal, sakkunnig i utrikesdepartementet
Björn Edqvist, kanslichef i riksdagens justitieutskott