Stig Allsing avled den 5 januari 1985. Han var född den 1 december 1903 i Kristinehamn. Efter stud.ex. i Karlstad avlade han jur.kand.ex. i Uppsala 1927. 1936 blev han kommunalborgmästare i Tranås och 1949 kommunalborgmästare i Flen. 1955 blev han direktör och styrelseledamot i Storbrohyttans AB.

 

Stig Furster avled den 29 januari 1985. Han var född den 18 juli 1899 i Norrköping. 1922 avlade han jur.kand.ex. i Uppsala. 1927 blev han t. f. fiskal i Göta hovrätt, 1932 rådman i Uppsala och 1958 borgmästare där.

 

Ragnar Sundén avled den 29 januari 1985. Han var född den 22 januari 1907 i Umeå. 1929 utexaminerades han från Handelshögskolan och 1935 avlade han jur.kand.ex. i Stockholm. Efter tjänstgöring vid svenska beskickningen i Madrid och i finansdepartementet blev han 1945 andre direktör i Sveriges industriförbund. Under åren 1953—1973 tjänstgjorde han som VD och fullmäktig vid Jernkontoret.

 

Sven Byström avled den 31 januari 1985. Han var född den 10 augusti 1895 i Stockholm. 1914 avlade han stud.ex. och 1921 jur.kand.ex. i Stockholm. Efter tjänstgöring vid G. Huselius advokatbyrå startade han år 1929 egen advokatverksamhet.

 

Alvin Nordman avled den 31 januari 1985. Han var född den 26 augusti 1909 i Göteborg. Efter stud.ex. i Göteborg, jur.kand.ex. i Lund, och tingstjänstgöring arbetade han som länsnotarie vid länsstyrelsen i Kalmar. 1957 utnämndes han till länsassessor vid länsstyrelsen i Göteborg och Bohus län och sedermera till förste länsassessor.

 

Bertil Peyron avled den 2 februari 1985. Han var född den 31 maj 1905 i Stockholm. Efter stud.ex. och jur.kand.ex. i Stockholm samt tingstjänstgöring började han 1933 en verksamhet som advokat i Helsingborg.

 

Jan van Rijswijk avled den 2 februari 1985. Han var född den 9 juli 1928 i Helsingborg. 1948 avlade han stud.ex. i Stockholm och 1955 jur.kand.ex. 1957 erhöll han anställning vid skolöverstyrelsen, 1959 vid medicinalstyrelsen och 1968 som byrådirektör i socialstyrelsen.

 

Oscar Lundvall avled den 13 februari 1985. Han var född den 7 januari 1908 i Köinge i Halland, efter stud.ex. i Landskrona och jur.kand.ex. i Lund fullgjorde han tingstjänstgöring i Västerås. Sedan han tjänstgjort som stadsnotarie i Halmstad blev han stadsfogde där. Titeln ändrades sedermera till kronofogde.

 

Bertil Hasselrot avled den 22 februari 1985. Han var född den 25 maj 1894 i Stockholm. 1914 avlade han stud.ex. i Stockholm och 1919 jur.kand.ex. Efter tjänstgöring i bl. a. arbetsrådet, socialdepartementet och socialstyrelsen blev han 1944 l:e byråsekr. i byggnadsstyrelsen.

 

Stig Sandell avled den 25 februari 1985. Han var född den 8 maj 1917 i Lysekil. Efterstud.ex. i Uddevalla avlade han 1942 jur.kand.ex. i Stockholm. Sedan han fullgjort

 

398 Notisernotarietjänstgöring erhöll han 1944 anställning som sekreterare i SAF. 1965 blev han direktör i SAF.